وب سرویس

در این تالار مشکلات خود در زمینه اتصال به سرور بت استفاده از وب سرویس ها یا سوکت قرار میگیرند

97 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 3 پاسخ
  • 31 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 80 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 28 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 26 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 137 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 62 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 65 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 106 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 114 بازدید
  • 14 پاسخ
  • 312 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 129 بازدید
  • 11 پاسخ
  • 191 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 78 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 192 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 114 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 79 بازدید
  • 7 پاسخ
  • 147 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 104 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 223 بازدید
  • 7 پاسخ
  • 236 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 82 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 124 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 265 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 191 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 147 بازدید