وب سرویس

در این تالار مشکلات خود در زمینه اتصال به سرور بت استفاده از وب سرویس ها یا سوکت قرار میگیرند

86 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 11 پاسخ
  • 82 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 20 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 111 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 27 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 31 بازدید
  • 7 پاسخ
  • 84 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 36 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 91 بازدید
  • 7 پاسخ
  • 84 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 29 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 66 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 88 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 123 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 67 بازدید
  • 6 پاسخ
  • 367 بازدید
  • 6 پاسخ
  • 156 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 90 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 87 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 79 بازدید
  • 7 پاسخ
  • 190 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 171 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 115 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 279 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 218 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 297 بازدید