وب سرویس

در این تالار مشکلات خود در زمینه اتصال به سرور بت استفاده از وب سرویس ها یا سوکت قرار میگیرند

90 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 0 پاسخ
  • 1 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 82 بازدید
  • 14 پاسخ
  • 178 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 86 بازدید
  • 11 پاسخ
  • 140 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 50 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 155 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 74 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 56 بازدید
  • 7 پاسخ
  • 115 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 76 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 151 بازدید
  • 7 پاسخ
  • 149 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 49 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 88 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 176 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 152 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 114 بازدید
  • 6 پاسخ
  • 485 بازدید
  • 6 پاسخ
  • 188 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 157 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 112 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 95 بازدید
  • 7 پاسخ
  • 230 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 220 بازدید