وب سرویس

در این تالار مشکلات خود در زمینه اتصال به سرور بت استفاده از وب سرویس ها یا سوکت قرار میگیرند

63 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 1 پاسخ
  • 17 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 79 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 48 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 64 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 71 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 55 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 27 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 70 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 84 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 77 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 101 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 270 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 194 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 172 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 209 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 264 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 305 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 189 بازدید
  • 8 پاسخ
  • 228 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 240 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 214 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 305 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 276 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 372 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 276 بازدید