وب سرویس

در این تالار مشکلات خود در زمینه اتصال به سرور بت استفاده از وب سرویس ها یا سوکت قرار میگیرند

65 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 7 پاسخ
  • 52 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 53 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 34 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 112 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 76 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 87 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 94 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 62 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 33 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 76 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 96 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 93 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 123 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 307 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 203 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 182 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 217 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 284 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 316 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 192 بازدید
  • 8 پاسخ
  • 234 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 246 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 229 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 317 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 286 بازدید