وب سرویس

در این تالار مشکلات خود در زمینه اتصال به سرور بت استفاده از وب سرویس ها یا سوکت قرار میگیرند

70 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 0 پاسخ
  • 16 بازدید
  • 6 پاسخ
  • 160 بازدید
  • 6 پاسخ
  • 61 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 23 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 23 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 35 بازدید
  • 7 پاسخ
  • 100 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 98 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 63 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 154 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 126 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 119 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 79 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 46 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 103 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 109 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 130 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 152 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 381 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 219 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 192 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 229 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 326 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 353 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 202 بازدید