وب سرویس

در این تالار مشکلات خود در زمینه اتصال به سرور بت استفاده از وب سرویس ها یا سوکت قرار میگیرند

60 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 4 پاسخ
  • 23 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 41 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 34 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 19 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 52 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 71 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 51 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 73 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 232 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 181 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 150 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 196 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 233 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 283 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 181 بازدید
  • 8 پاسخ
  • 215 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 231 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 198 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 286 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 259 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 360 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 268 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 368 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 213 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 558 بازدید