وب سرویس

در این تالار مشکلات خود در زمینه اتصال به سرور بت استفاده از وب سرویس ها یا سوکت قرار میگیرند

82 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 1 پاسخ
  • 11 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 27 بازدید
  • 7 پاسخ
  • 36 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 25 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 11 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 31 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 47 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 75 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 28 بازدید
  • 6 پاسخ
  • 249 بازدید
  • 6 پاسخ
  • 103 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 55 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 59 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 70 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 48 بازدید
  • 7 پاسخ
  • 145 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 132 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 86 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 215 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 172 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 185 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 95 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 60 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 140 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 135 بازدید