وب سرویس

در این تالار مشکلات خود در زمینه اتصال به سرور بت استفاده از وب سرویس ها یا سوکت قرار میگیرند

98 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 3 پاسخ
  • 33 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 145 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 74 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 113 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 55 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 53 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 204 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 93 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 92 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 135 بازدید
  • 14 پاسخ
  • 441 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 179 بازدید
  • 11 پاسخ
  • 237 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 111 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 224 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 143 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 102 بازدید
  • 7 پاسخ
  • 179 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 136 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 306 بازدید
  • 7 پاسخ
  • 312 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 103 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 158 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 331 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 218 بازدید