وب سرویس

در این تالار مشکلات خود در زمینه اتصال به سرور بت استفاده از وب سرویس ها یا سوکت قرار میگیرند

55 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 2 پاسخ
  • 21 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 41 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 40 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 52 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 207 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 164 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 130 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 186 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 202 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 269 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 172 بازدید
  • 8 پاسخ
  • 205 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 223 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 185 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 271 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 246 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 355 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 255 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 355 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 205 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 549 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 297 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 276 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 368 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 289 بازدید