وب سرویس

در این تالار مشکلات خود در زمینه اتصال به سرور بت استفاده از وب سرویس ها یا سوکت قرار میگیرند

62 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 5 پاسخ
  • 58 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 30 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 51 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 60 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 48 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 24 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 60 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 77 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 62 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 90 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 252 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 188 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 168 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 201 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 246 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 291 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 186 بازدید
  • 8 پاسخ
  • 219 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 236 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 210 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 297 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 270 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 364 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 271 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 373 بازدید