وب سرویس

در این تالار مشکلات خود در زمینه اتصال به سرور بت استفاده از وب سرویس ها یا سوکت قرار میگیرند

106 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 2 پاسخ
  • 24 بازدید
  • 13 پاسخ
  • 95 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 54 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 25 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 54 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 167 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 41 بازدید
  • 7 پاسخ
  • 104 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 28 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 1,008 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 77 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 183 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 115 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 84 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 79 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 415 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 121 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 128 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 175 بازدید
  • 14 پاسخ
  • 751 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 221 بازدید
  • 11 پاسخ
  • 293 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 143 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 258 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 167 بازدید