وب سرویس

در این تالار مشکلات خود در زمینه اتصال به سرور بت استفاده از وب سرویس ها یا سوکت قرار میگیرند

88 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 3 پاسخ
  • 47 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 38 بازدید
  • 11 پاسخ
  • 111 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 30 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 139 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 46 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 46 بازدید
  • 7 پاسخ
  • 95 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 50 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 113 بازدید
  • 7 پاسخ
  • 101 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 38 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 83 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 133 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 136 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 83 بازدید
  • 6 پاسخ
  • 425 بازدید
  • 6 پاسخ
  • 174 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 122 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 99 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 89 بازدید
  • 7 پاسخ
  • 216 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 186 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 125 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 308 بازدید