وب سرویس

در این تالار مشکلات خود در زمینه اتصال به سرور بت استفاده از وب سرویس ها یا سوکت قرار میگیرند

101 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 0 پاسخ
  • 22 بازدید
  • 7 پاسخ
  • 65 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 9 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 970 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 45 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 155 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 85 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 121 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 64 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 63 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 235 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 103 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 105 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 147 بازدید
  • 14 پاسخ
  • 500 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 191 بازدید
  • 11 پاسخ
  • 253 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 122 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 234 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 153 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 116 بازدید
  • 7 پاسخ
  • 189 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 142 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 341 بازدید
  • 7 پاسخ
  • 344 بازدید