وب سرویس

در این تالار مشکلات خود در زمینه اتصال به سرور بت استفاده از وب سرویس ها یا سوکت قرار میگیرند

88 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 24 پاسخ
  • 2,766 بازدید
  • 11 پاسخ
  • 111 بازدید
  • 8 پاسخ
  • 1,530 بازدید
  • 8 پاسخ
  • 301 بازدید
  • 7 پاسخ
  • 216 بازدید
  • 7 پاسخ
  • 101 بازدید
  • 7 پاسخ
  • 95 بازدید
  • 6 پاسخ
  • 1,801 بازدید
  • 6 پاسخ
  • 626 بازدید
  • 6 پاسخ
  • 608 بازدید
  • 6 پاسخ
  • 425 بازدید
  • 6 پاسخ
  • 173 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 2,415 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 308 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 36 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 1,138 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 1,953 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 947 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 468 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 361 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 375 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 332 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 681 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 279 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 242 بازدید