وب سرویس

در این تالار مشکلات خود در زمینه اتصال به سرور بت استفاده از وب سرویس ها یا سوکت قرار میگیرند

95 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 0 پاسخ
  • 18 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 19 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 104 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 57 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 53 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 94 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 106 بازدید
  • 14 پاسخ
  • 271 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 114 بازدید
  • 11 پاسخ
  • 173 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 72 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 101 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 72 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 96 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 191 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 70 بازدید
  • 7 پاسخ
  • 137 بازدید
  • 7 پاسخ
  • 208 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 113 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 239 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 131 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 177 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 203 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 132 بازدید
  • 6 پاسخ
  • 212 بازدید