وب سرویس

در این تالار مشکلات خود در زمینه اتصال به سرور بت استفاده از وب سرویس ها یا سوکت قرار میگیرند

88 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 4 پاسخ
  • 947 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 216 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 259 بازدید
  • 11 پاسخ
  • 111 بازدید
  • 7 پاسخ
  • 101 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 1,109 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 2,300 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 292 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 2,415 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 242 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1,418 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 678 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 404 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 651 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 401 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 355 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 640 بازدید
  • 6 پاسخ
  • 608 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 260 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 332 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 425 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 422 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 482 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 83 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 133 بازدید