وب سرویس

در این تالار مشکلات خود در زمینه اتصال به سرور بت استفاده از وب سرویس ها یا سوکت قرار میگیرند

95 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 4 پاسخ
  • 963 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 268 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 267 بازدید
  • 11 پاسخ
  • 173 بازدید
  • 7 پاسخ
  • 208 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 1,125 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 2,400 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 94 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 382 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 2,441 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 278 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1,448 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 694 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 446 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 674 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 421 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 380 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 672 بازدید
  • 6 پاسخ
  • 623 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 304 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 19 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 104 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 368 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 437 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 455 بازدید