وب سرویس

در این تالار مشکلات خود در زمینه اتصال به سرور بت استفاده از وب سرویس ها یا سوکت قرار میگیرند

106 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 4 پاسخ
  • 1,016 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 374 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 316 بازدید
  • 11 پاسخ
  • 293 بازدید
  • 7 پاسخ
  • 427 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 1,187 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 2,588 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 175 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 556 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 2,511 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 54 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 346 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1,498 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 726 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 554 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 28 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 718 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 479 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 426 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 741 بازدید
  • 6 پاسخ
  • 670 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 402 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 79 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 415 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 54 بازدید