وب سرویس

در این تالار مشکلات خود در زمینه اتصال به سرور بت استفاده از وب سرویس ها یا سوکت قرار میگیرند

101 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 4 پاسخ
  • 996 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 339 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 304 بازدید
  • 11 پاسخ
  • 253 بازدید
  • 7 پاسخ
  • 344 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 1,163 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 2,518 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 147 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 492 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 2,481 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 328 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1,483 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 712 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 514 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 9 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 707 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 460 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 415 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 718 بازدید
  • 6 پاسخ
  • 652 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 380 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 63 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 235 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 416 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 456 بازدید