وب سرویس

در این تالار مشکلات خود در زمینه اتصال به سرور بت استفاده از وب سرویس ها یا سوکت قرار میگیرند

110 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 4 پاسخ
  • 1,019 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 382 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 318 بازدید
  • 11 پاسخ
  • 304 بازدید
  • 7 پاسخ
  • 488 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 1,187 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 18 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 2,609 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 185 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 607 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 2,515 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 58 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 360 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1,503 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 731 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 585 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 31 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 721 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 479 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 432 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 747 بازدید
  • 6 پاسخ
  • 673 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 411 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 84 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 540 بازدید