وب سرویس

در این تالار مشکلات خود در زمینه اتصال به سرور بت استفاده از وب سرویس ها یا سوکت قرار میگیرند

95 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 24 پاسخ
  • 2,787 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 2,441 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 2,400 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 1,979 بازدید
  • 6 پاسخ
  • 1,825 بازدید
  • 8 پاسخ
  • 1,549 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1,448 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1,226 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 1,166 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 1,125 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1,106 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 963 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 922 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 893 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 859 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 835 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 833 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 753 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 694 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 674 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 672 بازدید
  • 6 پاسخ
  • 654 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 642 بازدید
  • 6 پاسخ
  • 623 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 563 بازدید