وب سرویس

در این تالار مشکلات خود در زمینه اتصال به سرور بت استفاده از وب سرویس ها یا سوکت قرار میگیرند

88 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 1 پاسخ
  • 242 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 361 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 134 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 100 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 219 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 185 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 246 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 264 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 705 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 298 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 281 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 336 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 435 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 490 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 259 بازدید
  • 8 پاسخ
  • 301 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 310 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 333 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 425 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 411 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 426 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 378 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 445 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 266 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 642 بازدید