وب سرویس

در این تالار مشکلات خود در زمینه اتصال به سرور بت استفاده از وب سرویس ها یا سوکت قرار میگیرند

97 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 6 پاسخ
  • 577 بازدید
  • 6 پاسخ
  • 218 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 225 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 137 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 116 بازدید
  • 7 پاسخ
  • 266 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 248 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 144 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 361 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 286 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 456 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 166 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 128 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 290 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 218 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 287 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 318 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 933 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 412 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 308 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 381 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 468 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 548 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 275 بازدید
  • 8 پاسخ
  • 324 بازدید