وب سرویس

در این تالار مشکلات خود در زمینه اتصال به سرور بت استفاده از وب سرویس ها یا سوکت قرار میگیرند

101 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 4 پاسخ
  • 416 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 520 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 603 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 304 بازدید
  • 8 پاسخ
  • 367 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 383 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 438 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 514 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 514 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 456 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 432 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 494 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 303 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 718 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 438 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 335 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 559 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 469 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1,447 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 611 بازدید
  • 6 پاسخ
  • 652 بازدید
  • 6 پاسخ
  • 699 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 2,481 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 460 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 415 بازدید