برترین های انجمن


Popular Content

Showing most liked content on ۱۸/۰۲/۱۳ in all areas

  1. 1 like
    ChatKit یک کتابخانه طراحی شده برای ساده سازی توسعه ی رابط کاربری اپلیکیشن هایی که به عنوان چت می باشند استفاده می شود. این امکانات انعطاف پذیر برای ظاهر طراحی، سفارشی سازی و مدیریت داده ها است. امکانات: - پیام های رسانه ای پیش فرض و سفارشی - طرح بندی کاملا قابل تنظیم(با استفاده از رنگ های خود، ظاهر متن، drawable، selectors و اندازه) و یا حتی ایجاد نشانه های سفارشی خود و / یا خود را برای رفتار منحصر به فرد؛ - لیستی از گفتگوها، از جمله چتهای گروهی و گروهی، نشانگرهای پیامهای خوانده نشده و آخرین پیام های کاربر؛ - لیست پیام ها (ورودی و خروجی) با صفحه بندی تاریخ و هدر های محاسبه شده در حال حاضر؛ - آواتار های مختلف بدون تحقق خاصی از بارگذاری تصویر - شما می توانید از هر کتابخانه ای که می خواهید استفاده کنید؛ - حالت انتخاب برای تعامل با پیام؛ - برجسته کردن لینک ها - قالب بندی آسان تاریخ - مدل های خود را برای گفتگو و پیام ها - هیچ تبدیل مورد نیاز وجود دارد؛ - آماده استفاده از نمایش ورودی؛ - انیمیشن های سفارشی (با توجه به استفاده از RecyclerView). دانلود از طریق Gradle compile 'com.github.stfalcon:chatkit:0.2.2' یا Maven <dependency> <groupId>com.github.stfalcon</groupId> <artifactId>chatkit</artifactId> <version>0.2.2</version> <type>pom</type> </dependency> https://github.com/stfalcon-studio/ChatKit ChatKit-master.zip
  2. 1 like
    [rtl]سلام. میخوام یه سایتی به شمامعرفی کنم که در آن پر از آموزش های رایگان بازیسازی و برنامه نویسی اندروید و طراحی و مدل سازی 3 بعدی هست. امیدوارم مورد استفاده شماقرار بگیر.[/rtl]