برترین های انجمن


Popular Content

Showing most liked content on ۱۸/۰۴/۰۵ in all areas

 1. 4 likes

  نگارش 1.0.0

  17 دانلود

  کتابخانه (ShowcaseView ) برای برجسته سازی و نمایش بخش های خاص برنامه ها به کاربر با پوشش متمایز و جذاب طراحی شده است. این کتابخانه عالی است برای اشاره به نقاط مورد علاقه برای کاربران، حرکات، و یا موارد مبهم مفید است.

  رایگان

 2. 1 like
  اینو ببین https://github.com/javiersantos/AppUpdater دیگه چی میخوای؟