Farzad Sarseifi

مدیریت انجمن
 • تعداد ارسال ها

  1,839
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

 • Days Won

  110

تمامی ارسال های Farzad Sarseifi

 1. باید در سمت سرور اینکارو رو انجام بدید بطور مثلا mysql یا sqlserver
 2. دومین جشن رمضان با هدایای ویژه انجمن اندروید ایران با شروع ایام ماه مبارک رمضان انجمن اندروید ایران عید جشنواره رمضان خود را آغاز میکند. خرداد ۱۳۹۶ با انتشار مطالب آموزش ها ،ویدئوهای آموزشی(تولید شده توسط خودتان و قرار دادن در انجمن)،کتابخانه ها ،نمونه پروژه های کاربردی و اپلیکیشن ها تولید شده توسط خودتان علاوه بر اینکه در این ماه مبارک به سایر کاربران هدیه میدهید و از دعای خیر آنان بهره مند میشود میتوانید در جشن انجمن اندروید ایران نیز شرکت نموده و از هدایای انجمن بهره مند شوید. در جشن یک ماهه انجمن اندروید ایران کلیه کاربران انجمن میتوانند با ارائه یکی از موارد زیر در این جشن شرکت نموده و از هدایای در نظر گرفته شده بهره مند شوند: نفرات اول و دوم ) دستگاه تبلت اندرویدی نفرات سوم تا دهم ) دسترسی به اموزش های اندروید در وب سایت آموزشگاه اندروید ایران نحوه شرکت در جشن و دریافت جایزه: برای شرکت در جشن رمضان انجمن اندروید ایران کافیست که تاپیک خود را که شامل یکی از موارد بالا باشد منتشر کنید در انتهای ماه مبارک رمضان و در روز عید فطر به تعدادی از شرکت کنندگان در جشن به قید قرعه جوایز ارزنده اهدا خواهد شد. توجه 1: لطفا پس از انتشار تاپیک خود فقط و فقط لینک آن را در این اطلاعیه قرار دهید . تقدیم با
 3. از چه مجوز هایی استفاده میکنید ؟
 4. از این کلاس استفاده کنید import android.app.ProgressDialog; import android.content.Context; import android.os.AsyncTask; import android.os.Environment; import android.util.Log; import java.io.BufferedInputStream; import java.io.File; import java.io.FileOutputStream; import java.io.InputStream; import java.io.OutputStream; import java.net.URL; import java.net.URLConnection; /** * Created by farzad.sarseify on 13/04/2017. */ public class AsyncDownloader extends AsyncTask<String,String,String> { // you may separate this or combined to caller class. String path_temp,result; ProgressDialog pDialog; String fileName; private AsyncDownloader(){ //set context variables if required } public callResponse delegate = null;//Call back interface Context context; public AsyncDownloader(Context context,String name, callResponse asyncResponse) { this.context=context; fileName=name; delegate = asyncResponse;//Assigning call back interface through constructor path_temp = Environment.getExternalStorageDirectory() + File.separator; } @Override protected void onPreExecute() { super.onPreExecute(); pDialog = new ProgressDialog(context); pDialog.setMessage("Downloading ..."); pDialog.setIndeterminate(false); pDialog.setMax(100); pDialog.setProgressStyle(ProgressDialog.STYLE_HORIZONTAL); pDialog.setCancelable(false); pDialog.setCanceledOnTouchOutside(false); pDialog.show(); } @Override protected void onProgressUpdate(String... progress) { pDialog.setProgress(Integer.parseInt(progress[0])); } /** * In doInBackground method translation will be downloading and files saved in Quran folders * * * @param f_url * @return result */ @Override protected String doInBackground(String... f_url) { int count; try { URL url = new URL(f_url[0]); URLConnection conection = url.openConnection(); conection.connect(); // getting file length int lenghtOfFile = conection.getContentLength(); // input stream to read file - with 8k buffer InputStream input = new BufferedInputStream(url.openStream(), 8192); String[] parts=url.toString().split("/"); result = parts[parts.length - 1]; // Output stream to write file OutputStream output = new FileOutputStream(path_temp+fileName); byte data[] = new byte[1024]; long total = 0; while ((count = input.read(data)) != -1) { total += count; // publishing the progress.... // After this onProgressUpdate will be called //publishProgress(""+(int)((total*100)/lenghtOfFile)); // writing data to file output.write(data, 0, count); // publishProgress((int) ((total * 100) / lenghtOfFile)+""); publishProgress(""+(int)((total*100)/lenghtOfFile)); //publishProgress(); } // flushing output output.flush(); // closing streams output.close(); input.close(); } catch (Exception e) { Log.e("Error: ", e.getMessage()); DirManagement.deleteFile(path_temp+fileName); } return path_temp+fileName; } @Override protected void onPostExecute(String result) { super.onPostExecute(result); pDialog.dismiss(); delegate.processFinish(result); } public interface callResponse { void processFinish(String output); } } فراخوانی : AsyncDownloader asyncTask; //defind object asyncTask = new AsyncDownloader(MainActivity.this, "translation.sqlite", new AsyncDownloader.callResponse() { @Override public void processFinish(String output) { //result and path saved file } }); try { asyncTask.execute(download_path); } catch (UnsupportedEncodingException e) { e.printStackTrace(); }
 5. Use this code in onPause() and onResume() to save and restore scroll position- private Parcelable recyclerViewState; recyclerViewState = mrecyclerView.getLayoutManager().onSaveInstanceState();//save mrecyclerView.getLayoutManager().onRestoreInstanceState(recyclerViewState);//restore
 6. کد نمایش لیست رو آیا در onCreate نوشته اید؟
 7. class ViewPagerAdapter extends FragmentPagerAdapter { private FragmentManager mManager; private final List<Fragment> mFragmentList = new ArrayList<>(); private final List<String> mFragmentTitleList = new ArrayList<>(); public ViewPagerAdapter(FragmentManager manager) { super(manager); this.mManager = manager; } @Override public Fragment getItem(int position) { return mFragmentList.get(position); } @Override public int getCount() { return mFragmentList.size(); } public void addFrag(Fragment fragment, String title) { mFragmentList.add(fragment); mFragmentTitleList.add(title); notifyDataSetChanged(); } public void removeFragment(int position) { mFragmentTitleList.remove(position); mManager.beginTransaction().remove(mFragmentList.get(position)).commit(); mFragmentList.remove(position); notifyDataSetChanged(); } @Override public CharSequence getPageTitle(int position) { return mFragmentTitleList.get(position); } }
 8. لاگ خطا رو بزارید
 9. نوع vpn خیلی مهمه آیا فقط برای این دو کتابخانه این اتفاق میوفته یا بقیه هم همینطور؟
 10. <EditText android:id="@+id/activity2UsernameEditText" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="wrap_content" android:layout_alignBottom="@+id/activity2SaveButton" android:layout_alignParentLeft="true" android:layout_marginBottom="88dp" android:inputType="number" />
 11. متغیر mp از کجا مقدار میگیره؟ میخواید مقادیر داخل raw رو share کنید ؟
 12. خود پوشه رو نمی توانید کنید باید لیست فایل های داخل سرور رو بدست بیارید و one by one دانلود کنید
 13. منظورتون از بخش جستجو کدام بخش میباشد؟
 14. اینکار امکان پذیر نیست.چونکه apk سورس نیس و apk فقط خروجی اندروید هستش
 15. یک ابجکت از کلاس دانلودر ایجاد کنید و بدین صورت کنسل کنید if (pbTaskM != null) { pbTaskM.cancel(true); progress_download.setVisibility(View.GONE); }
 16. فایل gradle.properties را باز کنید و بدین صورت تغییر دهید systemProp.http.proxyPassword=[PASSWORD] systemProp.http.proxyHost=[IP ADDRESS] systemProp.https.proxyPort=[PORT, TYPICALLY 3128] systemProp.https.proxyUser=[USERNAME] systemProp.https.proxyHost=[IP ADDRESS] systemProp.https.proxyPassword=[PASSWORD] systemProp.http.proxyPort=[PORT, TYPICALLY 3128] systemProp.http.proxyUser=[USERNAME]
 17. TelephonyManager mTelephonyManager=(TelephonyManager)getSystemService(Context.TELEPHONY_SERVICE);
 18. سلام استفاده از پکیج PackageName یکسان مهمترین دلیل هستش و بعد هم دیگه باید minSDK رو هم نکاه کنید که ورژن جاری موجود در کافه بازار چند میباشد و اون رو ارتقا بدید
 19. استایل را تغییر دهید: <style name="AppTheme" parent="Theme.AppCompat.Light.NoActionBar"> <!-- Customize your theme here. --> <item name="colorPrimary">@color/colorPrimary</item> <item name="colorPrimaryDark">@color/brown_light2</item> <item name="colorAccent">@color/colorAccent</item> <item name="android:windowActionBarOverlay">true</item> </style>
 20. لطفا اموزش ها را در انجمن حتما اپلود نمایید
 21. کدتون رو قرار دهید بررسی کنیم
 22. خوش اومدی مهندس جان ایشالا سربازیت تموم بشه و راه موفقیت و پیشرفت رو ادامه بدی و تو کارت موفق باشی همیشه. همیشه ما سعی میکنیم در این ماه توان علمی انجمن رو بالا ببریم و همگی دارند زحمت میکشن
 23. یک interface تعریف کنید که کلاس اکتیویتی تون ازش implements کرده باشه و مقدار رو براش بفرستید
 24. /** * Used to scroll to the given view. * * @param scrollViewParent Parent ScrollView * @param view View to which we need to scroll. */ private void scrollToView(NestedScrollView scrollViewParent, final View view) { // Get deepChild Offset Point childOffset = new Point(); getDeepChildOffset(scrollViewParent, view.getParent(), view, childOffset); // Scroll to child. scrollViewParent.smoothScrollTo(0, childOffset.y); } /** * Used to get deep child offset. * <p/> * 1. We need to scroll to child in scrollview, but the child may not the direct child to scrollview. * 2. So to get correct child position to scroll, we need to iterate through all of its parent views till the main parent. * * @param mainParent Main Top parent. * @param parent Parent. * @param child Child. * @param accumulatedOffset Accumalated Offset. */ private void getDeepChildOffset(final ViewGroup mainParent, final ViewParent parent, final View child, final Point accumulatedOffset) { ViewGroup parentGroup = (ViewGroup) parent; accumulatedOffset.x += child.getLeft(); accumulatedOffset.y += child.getTop(); if (parentGroup.equals(mainParent)) { return; } getDeepChildOffset(mainParent, parentGroup.getParent(), parentGroup, accumulatedOffset); } scrollToView(scrollView,txt_word);