Seven7up

توسعه دهنده اندروید
 • تعداد ارسال ها

  69
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

 • Days Won

  2

تمامی ارسال های Seven7up

 1. سلام فکر کنم اطلاعات رو به صورت جیسون بفرستید و مت اندروید حالا جیسون ابجیک یا جیسون اریه بگیرید خیلی بهتر هستش برای جواب سوالتون این خطا رو جای گیزن کنید با خط بافر ریدر BufferedReader input = new BufferedReader( new InputStreamReader(is, "UTF-8"));
 2. سلام مشکلتون رو مهندس سرسیفی رفع کردند یک نکته ای هم من بگم برای دوستانی که تازه میخوان شروع کنند بهترین کار این هستش شما تمامی متن های فارسی را درون فایل String ذخیره کنید و توی کد های جاوا به وسیله متد getString فراخوانی کنید که توی متد گت استرینگ به وسیله R.string.idstring متن گرفته میشه دلیلش چیه یک این که بهتر می توانید مدیریت کنید دوم بهم ریختگی اصلا توش به وجود نمیاد سوم اگر خواستید برنامه ای چند زبانه بنویسید خیلی راحت میتوانید این کار انجام دهید نکته دوم این هستش که اگر میخواهید متنی را از داخل یک تکست ویو یا ادیت تکست بخوانید باید حتما علاوه بر getText بعد از اون toString به کار ببرید. موفق باشید
 3. سلام از این کلاس استفاده کنید import android.content.Context; import android.graphics.Bitmap; import android.graphics.Matrix; import android.graphics.PointF; import android.util.AttributeSet; import android.view.MotionEvent; import android.view.ScaleGestureDetector; import android.view.View; import android.widget.ImageView; public class ZoomableImageView extends ImageView { Matrix matrix = new Matrix(); static final int NONE = 0; static final int DRAG = 1; static final int ZOOM = 2; static final int CLICK = 3; int mode = NONE; PointF last = new PointF(); PointF start = new PointF(); float minScale = 1f; float maxScale = 4f; float[] m; float redundantXSpace, redundantYSpace; float width, height; float saveScale = 1f; float right, bottom, origWidth, origHeight, bmWidth, bmHeight; ScaleGestureDetector mScaleDetector; Context context; public ZoomableImageView(Context context, AttributeSet attr) { super(context, attr); super.setClickable(true); this.context = context; mScaleDetector = new ScaleGestureDetector(context, new ScaleListener()); matrix.setTranslate(1f, 1f); m = new float[9]; setImageMatrix(matrix); setScaleType(ScaleType.MATRIX); setOnTouchListener(new OnTouchListener() { @Override public boolean onTouch(View v, MotionEvent event) { mScaleDetector.onTouchEvent(event); matrix.getValues(m); float x = m[Matrix.MTRANS_X]; float y = m[Matrix.MTRANS_Y]; PointF curr = new PointF(event.getX(), event.getY()); switch (event.getAction()) { //when one finger is touching //set the mode to DRAG case MotionEvent.ACTION_DOWN: last.set(event.getX(), event.getY()); start.set(last); mode = DRAG; break; //when two fingers are touching //set the mode to ZOOM case MotionEvent.ACTION_POINTER_DOWN: last.set(event.getX(), event.getY()); start.set(last); mode = ZOOM; break; //when a finger moves //If mode is applicable move image case MotionEvent.ACTION_MOVE: //if the mode is ZOOM or //if the mode is DRAG and already zoomed if (mode == ZOOM || (mode == DRAG && saveScale > minScale)) { float deltaX = curr.x - last.x;// x difference float deltaY = curr.y - last.y;// y difference float scaleWidth = Math.round(origWidth * saveScale);// width after applying current scale float scaleHeight = Math.round(origHeight * saveScale);// height after applying current scale //if scaleWidth is smaller than the views width //in other words if the image width fits in the view //limit left and right movement if (scaleWidth < width) { deltaX = 0; if (y + deltaY > 0) deltaY = -y; else if (y + deltaY < -bottom) deltaY = -(y + bottom); } //if scaleHeight is smaller than the views height //in other words if the image height fits in the view //limit up and down movement else if (scaleHeight < height) { deltaY = 0; if (x + deltaX > 0) deltaX = -x; else if (x + deltaX < -right) deltaX = -(x + right); } //if the image doesnt fit in the width or height //limit both up and down and left and right else { if (x + deltaX > 0) deltaX = -x; else if (x + deltaX < -right) deltaX = -(x + right); if (y + deltaY > 0) deltaY = -y; else if (y + deltaY < -bottom) deltaY = -(y + bottom); } //move the image with the matrix matrix.postTranslate(deltaX, deltaY); //set the last touch location to the current last.set(curr.x, curr.y); } break; //first finger is lifted case MotionEvent.ACTION_UP: mode = NONE; int xDiff = (int) Math.abs(curr.x - start.x); int yDiff = (int) Math.abs(curr.y - start.y); if (xDiff < CLICK && yDiff < CLICK) performClick(); break; // second finger is lifted case MotionEvent.ACTION_POINTER_UP: mode = NONE; break; } setImageMatrix(matrix); invalidate(); return true; } }); } @Override public void setImageBitmap(Bitmap bm) { super.setImageBitmap(bm); bmWidth = bm.getWidth(); bmHeight = bm.getHeight(); } public void setMaxZoom(float x) { maxScale = x; } private class ScaleListener extends ScaleGestureDetector.SimpleOnScaleGestureListener { @Override public boolean onScaleBegin(ScaleGestureDetector detector) { mode = ZOOM; return true; } @Override public boolean onScale(ScaleGestureDetector detector) { float mScaleFactor = detector.getScaleFactor(); float origScale = saveScale; saveScale *= mScaleFactor; if (saveScale > maxScale) { saveScale = maxScale; mScaleFactor = maxScale / origScale; } else if (saveScale < minScale) { saveScale = minScale; mScaleFactor = minScale / origScale; } right = width * saveScale - width - (2 * redundantXSpace * saveScale); bottom = height * saveScale - height - (2 * redundantYSpace * saveScale); if (origWidth * saveScale <= width || origHeight * saveScale <= height) { matrix.postScale(mScaleFactor, mScaleFactor, width / 2, height / 2); if (mScaleFactor < 1) { matrix.getValues(m); float x = m[Matrix.MTRANS_X]; float y = m[Matrix.MTRANS_Y]; if (mScaleFactor < 1) { if (Math.round(origWidth * saveScale) < width) { if (y < -bottom) matrix.postTranslate(0, -(y + bottom)); else if (y > 0) matrix.postTranslate(0, -y); } else { if (x < -right) matrix.postTranslate(-(x + right), 0); else if (x > 0) matrix.postTranslate(-x, 0); } } } } else { matrix.postScale(mScaleFactor, mScaleFactor, detector.getFocusX(), detector.getFocusY()); matrix.getValues(m); float x = m[Matrix.MTRANS_X]; float y = m[Matrix.MTRANS_Y]; if (mScaleFactor < 1) { if (x < -right) matrix.postTranslate(-(x + right), 0); else if (x > 0) matrix.postTranslate(-x, 0); if (y < -bottom) matrix.postTranslate(0, -(y + bottom)); else if (y > 0) matrix.postTranslate(0, -y); } } return true; } } @Override protected void onMeasure (int widthMeasureSpec, int heightMeasureSpec) { super.onMeasure(widthMeasureSpec, heightMeasureSpec); width = MeasureSpec.getSize(widthMeasureSpec); height = MeasureSpec.getSize(heightMeasureSpec); //Fit to screen. float scale; float scaleX = width / bmWidth; float scaleY = height / bmHeight; scale = Math.min(scaleX, scaleY); matrix.setScale(scale, scale); setImageMatrix(matrix); saveScale = 1f; // Center the image redundantYSpace = height - (scale * bmHeight) ; redundantXSpace = width - (scale * bmWidth); redundantYSpace /= 2; redundantXSpace /= 2; matrix.postTranslate(redundantXSpace, redundantYSpace); origWidth = width - 2 * redundantXSpace; origHeight = height - 2 * redundantYSpace; right = width * saveScale - width - (2 * redundantXSpace * saveScale); bottom = height * saveScale - height - (2 * redundantYSpace * saveScale); setImageMatrix(matrix); } } کد های که باید توی اکتیویتی استفاده کنید ZoomableImageView touch = (ZoomableImageView)findViewById(R.id.IMAGEID); touch.setImageBitmap(bitmap); این هم کد Xml هستش <PACKAG-Shoma.ZoomableImageView android:id="@+id/IMAGEID" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent"/>
 4. سلام ببینید ورژن buildToolsVersion چقدر هستش باید بیارید روی 22
 5. در این ویدئو یاد میگیرد که چطور یک پوشه در پوشه لایوت پروژه ایجاد کنید لینک آپارات http://www.aparat.com/v/wTkoW
 6. با سلام در این آموزش قصد دارم کار با BroadcastReceiver رو به دوستان در یک پروژه دریافت تماس آموش بدم چون کد های پیچیده ای نداشت به صورت فیلم آموزش ندادم. ابتدا شما باید یک کلاس جاوا در پکیج خود ایجاد کنید حالا اسمش هر چی میخواید بزارید ولی حتما باید از نوع BroadcastReceiver باشد. کتاب خانه های که لازم هستش در پروژه فراخوانی شوند . import android.content.BroadcastReceiver; import android.content.Context; import android.content.Intent; import android.telephony.TelephonyManager; import android.widget.Toast; کد های کلاس public class PhoneStateReceiver extends BroadcastReceiver { @Override public void onReceive(Context context, Intent intent) { try { String state = intent.getStringExtra(TelephonyManager.EXTRA_STATE); String incomingNumber = intent.getStringExtra(TelephonyManager.EXTRA_INCOMING_NUMBER); if(state.equals(TelephonyManager.EXTRA_STATE_RINGING)){ Toast.makeText(context,"دریافت تماس",Toast.LENGTH_SHORT).show(); Toast.makeText(context,"شماره -"+incomingNumber,Toast.LENGTH_SHORT).show(); } if ((state.equals(TelephonyManager.EXTRA_STATE_OFFHOOK))){ Toast.makeText(context,"وضعیت تماس",Toast.LENGTH_SHORT).show(); } if (state.equals(TelephonyManager.EXTRA_STATE_IDLE)){ Toast.makeText(context,"رد یا قطع تماس",Toast.LENGTH_SHORT).show(); } } catch (Exception e){ e.printStackTrace(); } } } در اینجا وقتی موردی در گوشی رخ دهد تماسی دریافت شود یا پیامی به گوشی ارسال شود به وسیله onReceive این مورد برسی میشود از برود کست میتوان برای کار های هم چون برسیوضعیت باتری نیزاستفاده کرد
 7. نگارش 1.0.0

  0 دانلود

  سلام شاید خیلی وقته میبینید برخی ها به فکر راه اندازی کتاب خانه انلاین هستند شاید شماهم دوست دارید این کتابخانه انلاین رو هم راه اندازی کنید خب با این اپلیکیشن میتونید راحت کتاب خونه انلاین خودتون رو ایجاد کنید سورس اندروید استدویو + php

  100٬000 ریال

 8. نگارش 1.0.0

  2 دانلود

  سلام شاید خیلی ها به شما پیشنهاد دادهاند که برای اون ها یک اپلیکیشن خبری ایجاد کنید ولی بهخاطر سختی و حجم اون ویا سختی اون این پروژه رو از دست دادید یا شاید در آینده به شما پیشنهاد داده شود که یک اپلیکیشن خبری برای سایتی یا جای ایجاد کنید با این سورس کد راحت اپلیکیشن خبری خودتون رو ایجاد سورس اندروید استودیو + سرور php + طراحی زیبای متریال

  200٬000 ریال

 9. نگارش 1.0.0

  15 دانلود

  سلام این سورس برنامه ای مثل واتس اپ هستش کاملا تست شده و قابل اجرا با سرعت بالا وپشتیبانی از سرعت دیتا های گوشی کاملا حرفه ای فیلم آموزش راه اندازی درون سورس وجود دارد زبان های کلاینت جاوا اندروید استدویدو زبان های تحت وب نود جی اس + php

  50٬000 ریال

 10. با سلام اول میخوام تولد آقای سرسیفی(انشالله درست گفته باشم) مدیر محترم پیسی دروید وAzam Nuri رو به هر دوی این عزیز تبریک بگم و با ارزوی موفقیت روز افزون خوب بعد از دیدن سایتی های که دارند به خاطر سورس کد های رایگانی که وجود دارند پول های نا حقی از کاربران میگیرند و یا کسانی هستند که میان این سورس کد ها رو با کمی تغییر به نام خودشون ثبت میکنند و میزارند توی بازار و کلی پول میگیرند بنده تصمیم گرفتم این سورس کد ها رو به رایگان منتشر کنم شاید باور کردنش سخته ولی بعد از انتشار این سورس کد ها فقط در کانال تلگرامی که میزارم خودتون متوجه میشید کسانی که عضو کانال شدن خبر دارند که چه سورس کد های قرار داده شده بیشتر سورس کد ها برای اندروید استدیو هستند برخی از سورس کد ها مشابه بازی حریم سورس این بازی https://cafebazaar.ir/app/com.zentertain.monster/?l=fa و https://cafebazaar.ir/app/com.djinnworks.StickStuntBiker2.free/?l=fa و https://cafebazaar.ir/app/com.topfreegames.bikeracefreeworld/?l=fa سورس قاب عکس مشابه https://cafebazaar.ir/app/com.tmpack.gab/?l=fa سورس شبکه های اجتماعی سورس چت و پیام رسان سورس بازی پازل وووووووو از همه جالبتر سورس فروشگاه اندروید برای برنامه های خودتون همراه با پرداخت درون برنامه ای و سورس کد ویژه ما هستش همه و همه در https://telegram.me/Iranandroidtutorial
 11. نگارش 1.0.0

  89 دانلود

  سلام سورس کد اندروید موزیک پلیر مانند Spotify و Apple music همراه با سورس سمت سرور موفق باشید

  رایگان

 12. کد های کلاس navigation drawer activiti بزارید برای شما قرار بدیم
 13. اگر درست منظورتون رو متوجه شدم کد زیررو در رویداد onBackPressed() بزارید کد زیر میاد دکمه بک رو از کار میندازه یعنی هر چقدر روی دکمه بک کلیک کنه کاربر اکتیویتی به عقب بر نمی گرده if (1==2) { super.onBackPressed(); return; }
 14. سلام اول این که شما دارید با جیسون ابجک میگیرید اطلاعات رو بعدش json_name از کجااوردید که گذاشتیدتوی جیسون اری لطفا جیسونی که از سایت میگیرید رو بزارید ببینم جیسون ابجکت هستش یا اری
 15. نگارش 1.0.0

  522 دانلود

  سورس اندروید استودیو فروشگاه اینترنتی + وب سایت + وبسرویس زبان ها جاوا + php

  رایگان

 16. سلام ببینید این کد ب کارتون میاد package app.test; import java.io.BufferedWriter; import java.io.FileWriter; import java.io.IOException; import java.text.SimpleDateFormat; import java.util.Date; import android.app.Activity; import android.content.BroadcastReceiver; import android.content.Context; import android.content.Intent; import android.content.IntentFilter; import android.hardware.Sensor; import android.hardware.SensorEvent; import android.hardware.SensorEventListener; import android.hardware.SensorManager; import android.os.Bundle; import android.os.Environment; import android.os.PowerManager; import android.os.PowerManager.WakeLock; import android.provider.Settings; import android.util.Log; public class Test extends Activity implements SensorEventListener { private WakeLock mWakelock = null; private SensorManager mMgr; private Sensor mAccel; private BufferedWriter mLog; final private SimpleDateFormat mTimeFormat = new SimpleDateFormat("HH:mm:ss - "); private int mSavedTimeout; @Override public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.main); mMgr = (SensorManager) this.getSystemService(SENSOR_SERVICE); mAccel = mMgr.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_ACCELEROMETER); try { String filename = Environment.getExternalStorageDirectory().getAbsolutePath() +"/accel.log"; mLog = new BufferedWriter(new FileWriter(filename, true)); } catch(Exception e) { e.printStackTrace(); finish(); } PowerManager pwrMgr = (PowerManager) this.getSystemService(POWER_SERVICE); mWakelock = pwrMgr.newWakeLock(PowerManager.PARTIAL_WAKE_LOCK, "Accel"); mWakelock.acquire(); try { mSavedTimeout = Settings.System.getInt(getContentResolver(), Settings.System.SCREEN_OFF_TIMEOUT); } catch(Exception e) { mSavedTimeout = 120000; } Settings.System.putInt(getContentResolver(), Settings.System.SCREEN_OFF_TIMEOUT, 5000); } public BroadcastReceiver mReceiver = new BroadcastReceiver() { public void onReceive(Context context, Intent intent) { if (Intent.ACTION_SCREEN_OFF.equals(intent.getAction())) { writeLog("The screen has turned off"); mMgr.unregisterListener(Test.this); mMgr.registerListener(Test.this, mAccel, SensorManager.SENSOR_DELAY_NORMAL); } } }; @Override protected void onStart() { mMgr.registerListener(this, mAccel, SensorManager.SENSOR_DELAY_NORMAL); IntentFilter filter = new IntentFilter(Intent.ACTION_SCREEN_OFF); registerReceiver(mReceiver, filter); super.onStart(); } @Override protected void onStop() { mMgr.unregisterListener(this, mAccel); unregisterReceiver(mReceiver); try { mLog.flush(); } catch (IOException e) { } super.onStop(); } @Override protected void onDestroy() { try { mLog.flush(); mLog.close(); } catch(Exception e) { } Settings.System.putInt(getContentResolver(), Settings.System.SCREEN_OFF_TIMEOUT, mSavedTimeout); mWakelock.release(); super.onDestroy(); } public void onAccuracyChanged(Sensor sensor, int accuracy) { } public void onSensorChanged(SensorEvent event) { writeLog("Got a sensor event: " + event.values[0] + ", " + event.values[1] + ", " + event.values[2]); } private void writeLog(String str) { try { Date now = new Date(); mLog.write(mTimeFormat.format(now)); mLog.write(str); mLog.write("\n"); } catch(IOException ioe) { ioe.printStackTrace(); } } } دسترسی <uses-permission android:name="android.permission.PREVENT_POWER_KEY" />
 17. سلام دقیقا کتاب های شما به چه صورت هستش pdf یا خیر توی دیتا بیس ذخیره میکنید این مورد مهم هستش اگر به صورتی هستش که توی دیتا بیس ذخیره میشه و از دیتا بیس میخونید با کمی تحلیل دقیق میتونید کتابخوان حرفه ای بنویسید فقط باید یک جدول موضوع و یک جدول محتوا درست کنید و به هم ریلیشن بدید
 18. ussd

  سلام شما باید کدussd رو بدون intent اجرا کنید تا زمانی که شما با intent ها این کد رو اجرا میکیند اون هم به کاربر نمایش داده میشود چون دارید از دیال گوشی استفاده میکنید در غییر این صورت به هیچ وجه شما نمیتوانید اون رو از کاربر مخفی کنید
 19. سلام فایل پیوست کردم google-services.zip
 20. سلام دوستان عزیز مدتی پیش تصمیم گرفتیم پروژه مارکت اندروید رو استارت کنیم و این پروژه نیز استارت خورد و سمتوبکاملا تکمیل شده و سمت اندروید نیز تا 30 درصد تکمیل شده من جمله کتاب خانه درون پرداختی ان نیز نوشته شده. کلا 3 برنامه نویس این پروژه رو استارت زدند که یک نفر وب و 2 نفر دیگه اندروید کار هستند ولی خوب یکی از دوستان ما که اندروید کار هستش به خاطر دانشگاه و پایان نامه ای سنگینیکه برای ارشدی داره زیاد نمیتونه ادامه بده. حالا دوستانی که در زمینه جاوا و گرافیک میتونند همکاری کنند با در نظر گرفتن شرایط زیر میتواند با بنده در تلگرام در تماس باشند. شرایط : به خاطر مهم بودن پروژه نیاز به عقد قرار داد هستش جهت لو نرفتن سورس پروژه و از اون مهم تر داشتن مدرکی دال بر همکاری هستش قرار داد به صورت رسمی و به اسم شرکت توسعه ارتباط هزار دستان اروند با شماره ثبت 16368 تنظیم میشه. همکاری به صورت دور کاری و به صورت git انجام میشه . داشتن حداقل 50 درصد تسلط بر جاوا. حد اقل سن 16 نظم در کد نوشتن و در کار. این نکته رو هم بگم که میتونید از پروژه به عنوان بخشی روزمه کاری خودتان نیز یاد کنید. در صورت همکاری ، شما یکی از همکاران ما در پروژه می شوید و حتی اگر بعدا به هر دلیلی امکان ادامه همکاری نداشته باشید ، بعد از تکمیل پروژه به نسبت همکاری که کردید حق الزحمه به شما تعلق میگیرد و اگر قصد ادامه همکاری داشته باشید نیز بعد از راه اندازی پروژه حقوق و مزایای نیز برای فرد در نظر گرفته خواهد شد. جهت ارتباط در تلگرام : http://telegram.me/Seve7nUp شماره تماس فقط بعد از ساعت کاری یعنی ساعت 16 وروز های شنبه تا دو شنبه 09169354621 جواد زبیدی زاده لطفا اگر قصد همکاری ندارید پستی در این تاپیک ارسال نکنید سپاس گذاریم
 21. مایکرو سافت رو من تستکردم که محدودیت داره آموزش تصویری ساخت مترجم آنلاین http://www.aparat.com/v/zkPjO
 22. من به شخصهRetrofitرو توصیه میکنم یک بار امتحان کنید و فرق رو میبینید
 23. بسم رب الشهدا آنهایی که به بیداری خداوند اعتماد دارند ، راحت تر می خوابند . . . با سلام و عرض ادب خدمت یکا یک همکاران عزیز در اینجا قصدداریم به صورت کلی مارکتجدید آی مارکت (اسم ابتدایی هنوزتایید نشده ) را به دوستان عزیز معرفی و روند کار این مارکت را برای انها توضیح دهیم. خب خیلی ها چون به خودشون وتوانایی خودشون اعتقاد و اعتمادی ندارند بیانگراین هستن که این کار شدنی نیست ولی بایداین رو بگم کاری شدنی نیست که بهش اعتقادنداشته باشید. خیلی از دوستان از سیاست های مارکت های فعلی ناراضی هستند ما تصمیمبر این گرفتیم که بر حسب نظر توسعه دهندگان مارکتی رو ایجاد کنیم که در آن نه ضرری به توسعه دهنده نه کاربر و مصرف کنندهو نه مدیریت مارکت برسد پس همان طورکهخیلی از دوستان در جریان هستند ما نظر سنجی های ایجاد کریدم پیشنهاداتی از سمت کاربران دریافت کریدم و هرچیزی بهصلاح مارکت بود را در ان گنجاندیم. یکی از مهمترین دغدغه های توسعه دهندگان لایسنس نرم افزار هستش که اینامر در مارکت های فعلی رعایت نشده و اگر این مورد به کار رفته باشه و از ان استفادهشده به صورت حرفه ای نیست و باز نرم افزارهک میشود و میتوان نرم افزاری که پولی می باشد در گوشی های دیگه نیز استفاده کنند . دغدغه دوم هک درون پرداختی میباشد که به دلیلی تشابه خیلی خیلی زیاد کتاب خانه های مارکت های فعلیبه کتاب خانه های گوگل پلی نرم افزار های که برای هک درون پرداختی گوگل پلی استفاده می شوند بر روی این کتاب خانه ها و درون پرداختی ها نیز جواب میدهد و باعث هک آنها می شود. ای مارکت چه اقدای در پیش گرفته خب ما با استفاده از روش هایحرفه ای تری که اصلا نمیشود ان ها را گفت تا 99.9 درصد جلوی این کار را گرفته و هک درون پرداختی توسط نرم افزار های که درون پرداختی را دور میزنند را به 0.1 درصد رساندیم . ما سعی کردیم مارکت سادگی خودرا داشته باشد ولی در عین حال حرفه ای و پیشرفته باشد. مهمترین امکاناتی که در این مارکت قرار هست ارائه شوند» 1. اختصاص یک Api به توسعه دهنده برای نمایش محصولات خود در سایت و حتی وبلاگ شخصی 2. امکان تایید نظرات کاربرانتوسط خود توسعه دهنده. 3. امکان پاسخ به نظرات کاربران. 4. لایسنس نرم افزار تنها برای گوشی های که با ان نرم افزار خریداری شده. 5. امنیت بالا درون پرداختی و اوردن احتمال هک توسط نرم افزار های هک به0.1 درصد . 6. تعداد نصب دقیق نرم افزارهمراه با نمایش مدل گوشی های که نرم افزار را نصب کردند. 7. جلوگیری از راکد شدن نرم افزار های که عمر انتشار انها بیش از 1 هفته میباشد و این نرمافزار ها همیشه در جلوی چشم کاربران . 8. و امکاناتی که مارکت های دیگرو حتی خود کاربران به ذهنشان هم تا به حالنرسیده است. 9. مدیریت حرفه ای تیکت های پشتیبانی، تایید / عدم تایید و . . . . ما سعی بر این داریم که توسعهدهندگان را بیشتر به تولید نرم افزارهای کاربردی و پرداختن به ایده های جدید و متنوع خودشان تشویق کنیم. با تشکر از همه توسعه دهنگان عزیز که تا این لحظه ما را همراهی کردهاند. جواد زبیدی زاده مسئول پروژهای مارکت ، طراح وب و اندروید ای مارکت. مجید آرتا مدیر پروژه هماهنگ کننده ای مارکت ، برنامه نویس اندروید وطراح رابط کاربری ای مارکت. [rtl]لینک کانال مارکت: https://telegram.me/androidiMarket[/rtl]
 24. سود توسعه دهنده خیر سودمارکت سودی که مارکت از توسعه دهنده دریافت میکنه زیر 30 درصد حتی گزینه ای در اختیار توسعه دهنده میزاریم که درصد سود را به 15 میتونه برسونه
 25. دوستان عزیز حدودا 6 ماه پیش کانالی ایجاد کردم برای قرار دادن سورس کد ولی بهدیلایلی فعالیت نکردم ولی باز دوباره شروع کردم به بروز رسانی کانال. سورس کد ها بیشتر به زبان جاوا هستند Telegram: Contact @sourcecenter