mohammadirani

توسعه دهنده اندروید
 • تعداد ارسال ها

  16
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در انجمن

0 Neutral

درباره mohammadirani

 • درجه
  Member
 1. دوستان کسی نیست مشکل منو حل کنه SmsManager sms = SmsManager.getDefault(); sms.sendTextMessage(phoneNumber, null, message, null, null); با اینکه دسترسی داده شده کار نمیکنه اندروید 6
 2. سلام دوست عزیز از این کد استفاده کن از مینفست فقط اکتیویتی مورد نظرتو جایگزین کن Intent open_activy = new Intent("android.intent.action.ACTIVITY1"); finishActivity(1); startActivity(open_activy);
 3. سلام دوستان من کد زیر رو تست کردم درست جواب گرفتم ولی نمی خوام از ادیت تکست متغییر بگیرم ولی هیچ عکس العملی برنامه انجام نمی دهد package ir.sgio.www.mydatabase; import android.Manifest; import android.content.pm.PackageManager; import android.os.Bundle; import android.app.Activity; import android.support.v4.app.ActivityCompat; import android.support.v4.content.ContextCompat; import android.telephony.SmsManager; import android.util.Log; import android.view.Menu; import android.view.View; import android.widget.Button; import android.widget.EditText; import android.widget.Toast; public class Test extends Activity { private static final int MY_PERMISSIONS_REQUEST_SEND_SMS =0 ; Button sendBtn; EditText txtphoneNo; EditText txtMessage; String phoneNo; String message; @Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.test); sendBtn = (Button) findViewById(R.id.btnSendSMS); txtphoneNo = (EditText) findViewById(R.id.editText); txtMessage = (EditText) findViewById(R.id.editText2); sendBtn.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { public void onClick(View view) { sendSMSMessage(); } }); } protected void sendSMSMessage() { // phoneNo = txtphoneNo.getText().toString(); // message = txtMessage.getText().toString(); phoneNo = "09386119858"; message = "matn"; if (ContextCompat.checkSelfPermission(this, Manifest.permission.SEND_SMS) != PackageManager.PERMISSION_GRANTED) { if (ActivityCompat.shouldShowRequestPermissionRationale(this, Manifest.permission.SEND_SMS)) { } else { ActivityCompat.requestPermissions(this, new String[]{Manifest.permission.SEND_SMS}, MY_PERMISSIONS_REQUEST_SEND_SMS); } } } @Override public void onRequestPermissionsResult(int requestCode,String permissions[], int[] grantResults) { switch (requestCode) { case MY_PERMISSIONS_REQUEST_SEND_SMS: { if (grantResults.length > 0 && grantResults[0] == PackageManager.PERMISSION_GRANTED) { SmsManager smsManager = SmsManager.getDefault(); smsManager.sendTextMessage(phoneNo, null, message, null, null); Toast.makeText(getApplicationContext(), "SMS sent.", Toast.LENGTH_LONG).show(); } else { Toast.makeText(getApplicationContext(), "SMS faild, please try again.", Toast.LENGTH_LONG).show(); return; } } } } }
 4. سلام دوستان عزیز برای ارسال اس ام اس به مشکل برخوردم لطفا راهنمایی کنید. 1- در فایل منیفست پرمیشن ها رو فراخونی کردم به صورت زیر <uses-permission android:name="android.permission.SEND_SMS"/> <uses-permission android:name="android.permission.RECEIVE_SMS"/> و فایل جاوا ارسال اس ام اس به صورت زیر است package ir.sgio.www.mydatabase; import android.os.Bundle; import android.telephony.SmsManager; import android.view.View; import android.widget.Button; import android.widget.EditText; import android.widget.Toast; import android.support.v7.app.AppCompatActivity; public class LOGIN extends AppCompatActivity { EditText edtuser; EditText edtPass; Button btnFORGET; Button btnSAVE; MyDatabase myDatabase; protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.login); myDatabase=new MyDatabase(getApplicationContext()); edtuser=(EditText) findViewById(R.id.edtuser); edtPass=(EditText) findViewById(R.id.edtpass); btnSAVE=(Button) findViewById(R.id.btnSAVE); btnFORGET=(Button) findViewById(R.id.btnFORGET); btnSAVE.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { @Override public void onClick(View v) { int profile_counts = myDatabase.getProfilesCount(edtuser.getText().toString(),edtPass.getText().toString()); myDatabase.close(); if(profile_counts>0){ Toast.makeText(LOGIN.this, "شما درست وارد شدید :", Toast.LENGTH_SHORT).show(); }else{ Toast.makeText(LOGIN.this, "نام کاربری اشتباه است", Toast.LENGTH_SHORT).show(); } } }); btnFORGET.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { @Override public void onClick(View v) { // Toast.makeText(LOGIN.this, "ok", Toast.LENGTH_SHORT).show(); String phoneNumber = "09351234567"; String message = "Hello World!"; SmsManager sms = SmsManager.getDefault(); sms.sendTextMessage(phoneNumber, null, message, null, null); } }); } } ---------------- هنگامی که زدن دکمه با ای دی btnFORGET از برنامه خارج می شود لطفا کمک کنید توست کرد. حتی قسمت بالا درسته فقط قسمت ارسال پیامک مشکل داره
 5. سلام دوستان چجوری میشه یک دستور رو تو رشته ریخت و رشته رو اجرا کرد تعدادی رادیو گروپ دارم میخام با حلقه for رادیو گروپ های خاص رو بک گروندشون رو عوض کنم. for(int i = 0; i <30; i++) { j += ""; if (!(arrayjavab[i].equals (arraymain[i]))) { num++; int RG; RG=i+1; String rg="RG"+RG;//RG1 to RG30 rg.setBackgroundColor(Color.argb(255, 255, 255, 255)); خط بالا رو میخام بریزم تو یک رشته و رشته را اجرا کنم چون اصل کد به صورت زیر است RG1.setBackgroundColor(Color.argb(255, 255, 255, 255)); یا RG15.setBackgroundColor(Color.argb(255, 255, 255, 255)); } }
 6. دوستان شرمنده من حواسم به اسم بخش تالار نبوده سلام دوستان چجوری میشه یک دستور رو تو رشته ریخت و رشته رو اجرا کرد تعدادی رادیو گروپ دارم میخام با حلقه for رادیو گروپ های خاص رو بک گروندشون رو عوض کنم. for(int i = 0; i <30; i++) { j += ""; if (!(arrayjavab[i].equals (arraymain[i]))) { num++; int RG; RG=i+1; String rg="RG"+RG;//RG1 to RG30 rg.setBackgroundColor(Color.argb(255, 255, 255, 255)); خط بالا رو میخام بریزم تو یک رشته و رشته را اجرا کنم چون اصل کد به صورت زیر است RG1.setBackgroundColor(Color.argb(255, 255, 255, 255)); یا RG15.setBackgroundColor(Color.argb(255, 255, 255, 255)); } }
 7. حل شد به خاطر اینکه ارایه رشته است از عملگر == نباید استفاده کرد ار equal باید استفاده کرد
 8. سلام دوستان کد زیر مقدار j رو نمایش نمیده در ضمن من وقتی آرایه رو توی حلقه for واسه نمایش گذاشتم آخرین i رو نشون می ده فقط package ir.sgio.www.myapplication; import android.app.Activity; import android.os.CountDownTimer; import android.support.v7.app.AppCompatActivity; import android.os.Bundle; import android.view.View; import android.widget.Button; import android.widget.RadioButton; import android.widget.RadioGroup; import android.widget.TextView; import android.widget.Toast; import java.sql.Time; import java.util.ArrayList; import java.util.List; public class Test1 extends Activity { TextView time; private Button button; private RadioGroup RG1, RG2, RG3, RG4, RG5, RG6, RG7, RG8, RG9, RG10, RG11, RG12, RG13, RG14, RG15, RG16, RG17, RG18, RG19, RG20, RG21, RG22, RG23, RG24, RG25, RG26, RG27, RG28, RG29, RG30 ; private RadioButton RB1J1, RB1J2, RB1J3, RB1J4, RB2J1, RB2J2, RB2J3, RB2J4, RB3J1, RB3J2, RB3J3, RB3J4, RB4J1, RB4J2, RB4J3, RB4J4, RB5J1, RB5J2, RB5J3, RB5J4, RB6J1, RB6J2, RB6J3, RB6J4, RB7J1, RB7J2, RB7J3, RB7J4, RB8J1, RB8J2, RB8J3, RB8J4, RB9J1, RB9J2, RB9J3, RB9J4, RB10J1, RB10J2, RB10J3, RB10J4, RB11J1, RB11J2, RB11J3, RB11J4, RB12J1, RB12J2, RB12J3, RB12J4, RB13J1, RB13J2, RB13J3, RB13J4, RB14J1, RB14J2, RB14J3, RB14J4, RB15J1, RB15J2, RB15J3, RB15J4, RB16J1, RB16J2, RB16J3, RB16J4, RB17J1, RB17J2, RB17J3, RB17J4, RB18J1, RB18J2, RB18J3, RB18J4, RB19J1, RB19J2, RB19J3, RB19J4, RB20J1, RB20J2, RB20J3, RB20J4, RB21J1, RB21J2, RB21J3, RB21J4, RB22J1, RB22J2, RB22J3, RB22J4, RB23J1, RB23J2, RB23J3, RB23J4, RB24J1, RB24J2, RB24J3, RB24J4, RB25J1, RB25J2, RB25J3, RB25J4, RB26J1, RB26J2, RB26J3, RB26J4, RB27J1, RB27J2, RB27J3, RB27J4, RB28J1, RB28J2, RB28J3, RB28J4, RB29J1, RB29J2, RB29J3, RB29J4, RB30J1, RB30J2, RB30J3, RB30J4; RadioButton radioButton ; ArrayList<String> arrayjavab = new ArrayList<>(); ArrayList<String> arraymain = new ArrayList<>(); @Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.test1); time =(TextView) findViewById(R.id.Time); button =(Button) findViewById(R.id.submit); RB1J1 = (RadioButton) findViewById(R.id.RB1J1); RB1J2 = (RadioButton) findViewById(R.id.RB1J2); RB1J3 = (RadioButton) findViewById(R.id.RB1j3); RB1J4 = (RadioButton) findViewById(R.id.RB1j4); arraymain.add("1"); arraymain.add("2"); addListenerOnButton(); new CountDownTimer(1200000,1000) { public void onTick(long millisUntilFinished) { long t= millisUntilFinished/1000; long hour = t / 3600 ; t = t % 3600 ; long min = t / 60 ; long sec = t % 60 ; time.setText("زمان باقی مانده"+" "+min + ":" + sec ); } public void onFinish() { time.setText("زمان تمام شد"); } }.start(); /* end timer code*/ } public void addListenerOnButton() { RG1 = (RadioGroup) findViewById(R.id.RG1); RG2 = (RadioGroup) findViewById(R.id.RG2); RG3 = (RadioGroup) findViewById(R.id.RG3); RG4 = (RadioGroup) findViewById(R.id.RG4); RG5 = (RadioGroup) findViewById(R.id.RG5); RG6 = (RadioGroup) findViewById(R.id.RG6); RG7 = (RadioGroup) findViewById(R.id.RG7); RG8 = (RadioGroup) findViewById(R.id.RG8); RG9 = (RadioGroup) findViewById(R.id.RG9); RG10 = (RadioGroup) findViewById(R.id.RG10); RG11 = (RadioGroup) findViewById(R.id.RG11); RG12 = (RadioGroup) findViewById(R.id.RG12); RG13 = (RadioGroup) findViewById(R.id.RG13); RG14 = (RadioGroup) findViewById(R.id.RG14); RG15 = (RadioGroup) findViewById(R.id.RG15); RG16 = (RadioGroup) findViewById(R.id.RG16); RG17 = (RadioGroup) findViewById(R.id.RG17); RG18 = (RadioGroup) findViewById(R.id.RG18); RG19 = (RadioGroup) findViewById(R.id.RG19); RG20 = (RadioGroup) findViewById(R.id.RG20); RG21 = (RadioGroup) findViewById(R.id.RG21); RG22 = (RadioGroup) findViewById(R.id.RG22); RG23 = (RadioGroup) findViewById(R.id.RG23); RG24 = (RadioGroup) findViewById(R.id.RG24); RG25 = (RadioGroup) findViewById(R.id.RG25); RG26 = (RadioGroup) findViewById(R.id.RG26); RG27 = (RadioGroup) findViewById(R.id.RG27); RG28 = (RadioGroup) findViewById(R.id.RG28); RG29 = (RadioGroup) findViewById(R.id.RG29); RG30 = (RadioGroup) findViewById(R.id.RG30); button.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { private Integer id; @Override public void onClick(View v) { // get selected radio button from radioGroup int selectedId = RG1.getCheckedRadioButtonId(); // find the radiobutton by returned id radioButton = (RadioButton) findViewById(selectedId); if ( RG1.getCheckedRadioButtonId()>0){ String arraysjava = radioButton.getText().toString(); String[] separated = arraysjava.split("-"); arrayjavab.add(separated[0]); }else{ arrayjavab.add("0"); } /**/ // get selected radio button from radioGroup int selectRG2 = RG2.getCheckedRadioButtonId(); // find the radiobutton by returned id radioButton = (RadioButton) findViewById(selectRG2); if ( RG2.getCheckedRadioButtonId()>0){ String arraysjava = radioButton.getText().toString(); String[] separated = arraysjava.split("-"); arrayjavab.add(separated[0]); }else{ arrayjavab.add("0"); } int j=0; //Toast.makeText(getApplication(), (strI),Toast.LENGTH_LONG).show(); for(int i = 0; i <= arrayjavab.size(); i++) { if (arrayjavab.get(i)!=arraymain.get(i)){ j=j+1;} } Toast.makeText(getBaseContext(), (j),Toast.LENGTH_LONG).show(); /**/ } }); } }
 9. ممنونم استاد سر صیفی
 10. قرار دادن عکس به جای متن در رادیو باتن چطوریه ؟
 11. سلام بیشتر پنجره های محیط کار با اندروید استدیو hide شده چطور برگردونم به محیط اولیه
 12. سلام دوستان برای اینکه هم رادیو باتن ها برن سمت راست متن و متن برعکس نشه چکار باید بکنم این هم متن کد به همراه عکس <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content" android:gravity="right" android:textDirection="rtl"> <LinearLayout android:id="@+id/LLTest" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content" android:gravity="right" android:orientation="horizontal" android:textDirection="rtl"> <TextView android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:fontFamily="serif" android:text="مجموعه سوالات آزمون شماره 1" android:textColor="@color/colorAccent" android:textSize="25dp" /> </LinearLayout> <LinearLayout android:id="@+id/LLcenter" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="300dp" android:layout_alignParentLeft="true" android:layout_alignParentStart="true" android:layout_below="@+id/LLTest" android:gravity="right" android:orientation="vertical" android:textAlignment="gravity" android:textDirection="rtl"> <TextView android:id="@+id/txts1" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:text="چرا رانندگی در شب مشکل تر است؟" /> <RadioGroup android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:gravity="right" android:textDirection="rtl" android:textAlignment="gravity" > <RadioButton android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:text="الف - وجود میدان دید طبیعی و کمنر" /> <RadioButton android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:text="ب - عدم تشخیص فاصله و سرعت وسایل نقلیه" /> <RadioButton android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:text="ج - کم شدن تشخیص عابر پیاده" /> <RadioButton android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:text="د- همه موارد" /> </RadioGroup> <TextView android:layout_width="wrap_content" android:layout_marginTop="20dp" android:layout_height="wrap_content" android:text="سوال شماره 2" /> </LinearLayout> <Button android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content" android:layout_below="@+id/LLcenter" android:text="نتیجه آزمون" /> </RelativeLayout>
 13. سلام دوستان جهت اجرا با مشکل زیر برخوردم علتش چیه میدونم که میگه شبیه ساز با هایپر وی ناسازگاره Intel HAXM is required to run this AVD. Android Emulator is incompatible with Hyper-V. Unfortunately, you cannot have Hyper-V running and use the emulator. Here is what you can do: 1) Start a command prompt as Administrator 2) Run the following command: C:\Windows\system32> bcdedit /set hypervisorlaunchtype off 3) Reboot your machine. تا مرحله 2 رفتم ولی چطوری میشه reboot کرد و در شبیه ساز نتیجه برنامه رو ببینم ممنون از دوستان p30droid
 14. مرسی از دوستان خودکار از دنت دانلود شد فقط جهت اجرا با مشکل زیر برخوردم علتش چیه Intel HAXM is required to run this AVD. Android Emulator is incompatible with Hyper-V. Unfortunately, you cannot have Hyper-V running and use the emulator. Here is what you can do: 1) Start a command prompt as Administrator 2) Run the following command: C:\Windows\system32> bcdedit /set hypervisorlaunchtype off 3) Reboot your machine. تا مرحله 2 رفتم ولی چطوری میشه reboot کرد ممنون از دوستان p30droid
 15. حالا این خطاها رو داده مشکل از کجاست لطفا راهنمایی کنید اساتید