جستجو در انجمن

در حال نمایش نتایج برای برچسب های 'تفهیم کد'.تنظیمات بیشتر جستجو

 • جستجو بر اساس برچسب

  برچسب ها را با , از یکدیگر جدا نمایید.
 • جستجو بر اساس نویسنده

نوع محتوا


برنامه نویسی اندروید | آموزش برنامه نویسی اندروید | آموزش اندروید

 • اندروید
  • ابزار های برنامه نویسی اندروید
  • آموزش برنامه نویسی اندروید
  • رفع مشکلات و سوالات
  • امنیت در اندروید
  • پروژه های اندروید
 • پشتیبانی اندروید
  • اندروید Lollipop
  • اندروید marshmallow
  • اندروید nougat
  • اندروید Oreo
 • کاتلین (Kotlin)
  • آموزش های برنامه نویسی Kotlin
  • سوالات و رفع مشکلات Kotlin
 • مباحث مرتبط با اندروید
  • ابزارها و سایتهای مفید
  • گرافیک موبایل
  • آموزش های ویدئویی
  • برنامه نویسی جاوا
 • تکنولوژی های اندروید
  • وب موبایل
  • توسعه اندروید با #C
  • توسعه اندروید با Basic4Android
 • متفرقه
  • اپلیکیش های ایرانی
  • برنامه نویسی
  • درخواست همکاری
  • مباحث متفرقه
  • مهارتهای فروش و بازاریابی
 • پشتیبانی محصولات مارکت
  • پرسش و پاسخ مرتبط با مارکت انجمن اندروید ایران
  • پشتیبانی مارکت پروژه های اندروید
  • پشتیبانی مارکت آموزش اندروید
  • پشتیبانی مارکت گرافیک موبایل
 • انجمن اندروید ایران
  • اخبار و اعلانات
  • صندوق پيشنهادات و انتقادات
  • تازه‌های دنیای کامپیوتر و فناوری
  • قوانین انجمن تخصصی اندروید ایران

دسته ها

 • پروژه اندروید
  • سورس پروژه اندروید
  • کامپوننت های اندروید
  • کتابخانه های اندروید
 • آموزش اندروید
  • فیلم آموزشی کاربردی
  • مقالات آموزشی اندروید
 • گرافیک موبایل
  • قالب طراحی اپلیکیشن
 • اپلیکیشن های اندروید
  • کاربردی
  • کسب و کار
  • آموزش
  • کتاب‌ها و منابع
  • ویدئو و رسانه
  • بازی‌

تقویم ها

 • Community Calendar

1 نتیجه پیدا شد

 1. با سلام خدمت کشته مرده های کامپیوتر مشکلی در فهم کد زیر دارم. آیا فردی می تواند در فهم آن یاری ام کند؟؟ کد مربوط به Different Child Layouts for different groups ExpandableListView می باشد. public class CommentsExpandableListAdapter extends BaseExpandableListAdapter { // 4 Child types private static final int CHILD_TYPE_1 = 0; private static final int CHILD_TYPE_2 = 1; private static final int CHILD_TYPE_3 = 2; private static final int CHILD_TYPE_UNDEFINED = 3; // 3 Group types private static final int GROUP_TYPE_1 = 0; private static final int GROUP_TYPE_2 = 1; private static final int GROUP_TYPE_3 = 2; private Activity context; private Map<String, List<String>> comments_feed_collection; private List<String> group_list; public CommentsExpandableListAdapter(Activity context, List<String> group_list, Map<String, List<String>> comments_feed_collection) { this.context = context; this.comments_feed_collection = comments_feed_collection; this.group_list = group_list; } public Object getChild(int groupPosition, int childPosition) { return comments_feed_collection.get(group_list.get(groupPosition)).get(childPosition); } public long getChildId(int groupPosition, int childPosition) { return childPosition; } public View getChildView(final int groupPosition, final int childPosition, boolean isLastChild, View convertView, ViewGroup parent) { final String incoming_text = (String) getChild(groupPosition, childPosition); LayoutInflater inflater = context.getLayoutInflater(); int childType = getChildType(groupPosition, childPosition); // We need to create a new "cell container" if (convertView == null || convertView.getTag() != childType) { switch (childType) { case CHILD_TYPE_1: convertView = inflater.inflate(R.layout.description_of_ads_expandable_list, null); convertView.setTag(childType); break; case CHILD_TYPE_2: convertView = inflater.inflate(R.layout.comments_create_comment, null); convertView.setTag(childType); break; case CHILD_TYPE_3: convertView = inflater.inflate(R.layout.comments_expandable_list_child, null); convertView.setTag(childType); break; case CHILD_TYPE_UNDEFINED: convertView = inflater.inflate(R.layout.comments_undefined, null); convertView.setTag(childType); break; default: // Maybe we should implement a default behaviour but it should be ok we know there are 4 child types right? break; } } // We'll reuse the existing one else { // There is nothing to do here really we just need to set the content of view which we do in both cases } switch (childType) { case CHILD_TYPE_1: TextView description_child = (TextView) convertView.findViewById(R.id.description_of_ads_expandable_list_child_text_view); description_child.setText(incoming_text); break; case CHILD_TYPE_2: //Define how to render the data on the CHILD_TYPE_2 layout break; case CHILD_TYPE_3: //Define how to render the data on the CHILD_TYPE_3 layout break; case CHILD_TYPE_UNDEFINED: //Define how to render the data on the CHILD_TYPE_UNDEFINED layout break; } return convertView; } public int getChildrenCount(int groupPosition) { String groupName = group_list.get(groupPosition); List<String> groupContent = comments_feed_collection.get(groupName); return groupContent.size(); } public Object getGroup(int groupPosition) { return group_list.get(groupPosition); } public int getGroupCount() { return group_list.size(); } public long getGroupId(int groupPosition) { return groupPosition; } public View getGroupView(int groupPosition, boolean isExpanded, View convertView, ViewGroup parent) { LayoutInflater inflater = context.getLayoutInflater(); final String incoming_text = (String) getGroup(groupPosition); int groupType = getGroupType(groupPosition); // We need to create a new "cell container" if (convertView == null || convertView.getTag() != groupType) { switch (groupType) { case GROUP_TYPE_1 : convertView = inflater.inflate(R.layout.expandable_list_single_item, null); break; case GROUP_TYPE_2: // Am using the same layout cause am lasy and don't wanna create other ones but theses should be different // or the group type shouldnt exist convertView = inflater.inflate(R.layout.expandable_list_single_item, null); break; case GROUP_TYPE_3: // Am using the same layout cause am lasy and don't wanna create other ones but theses should be different // or the group type shouldnt exist convertView = inflater.inflate(R.layout.expandable_list_single_item, null); break; default: // Maybe we should implement a default behaviour but it should be ok we know there are 3 group types right? break; } } // We'll reuse the existing one else { // There is nothing to do here really we just need to set the content of view which we do in both cases } switch (groupType) { case GROUP_TYPE_1 : TextView item = (TextView) convertView.findViewById(R.id.expandable_list_single_item_text_view_group); item.setTypeface(null, Typeface.BOLD); item.setText(incoming_text); break; case GROUP_TYPE_2: //TODO: Define how to render the data on the GROUPE_TYPE_2 layout // Since i use the same layout as GROUPE_TYPE_1 i could do the same thing as above but i choose to do nothing break; case GROUP_TYPE_3: //TODO: Define how to render the data on the GROUPE_TYPE_3 layout // Since i use the same layout as GROUPE_TYPE_1 i could do the same thing as above but i choose to do nothing break; default: // Maybe we should implement a default behaviour but it should be ok we know there are 3 group types right? break; } return convertView; } public boolean hasStableIds() { return true; } public boolean isChildSelectable(int groupPosition, int childPosition) { return false; } @Override public int getChildTypeCount() { return 4; // I defined 4 child types (CHILD_TYPE_1, CHILD_TYPE_2, CHILD_TYPE_3, CHILD_TYPE_UNDEFINED) } @Override public int getGroupTypeCount() { return 3; // I defined 3 groups types (GROUP_TYPE_1, GROUP_TYPE_2, GROUP_TYPE_3) } @Override public int getGroupType(int groupPosition) { switch (groupPosition) { case 0: return GROUP_TYPE_1; case 1: return GROUP_TYPE_1; case 2: return GROUP_TYPE_2; default: return GROUP_TYPE_3; } } @Override public int getChildType(int groupPosition, int childPosition) { switch (groupPosition) { case 0: switch (childPosition) { case 0: return CHILD_TYPE_1; case 1: return CHILD_TYPE_UNDEFINED; case 2: return CHILD_TYPE_UNDEFINED; } break; case 1: switch (childPosition) { case 0: return CHILD_TYPE_2; case 1: return CHILD_TYPE_3; case 2: return CHILD_TYPE_3; } break; default: return CHILD_TYPE_UNDEFINED; } return CHILD_TYPE_UNDEFINED; } }