زهرا زارعی

آلارم در اندروید

5 ارسال در این موضوع قرار دارد

سلام خسته نباشید ببخشید دوباره وقتتون رو می گیرم

کدهایی رو که گفتید اضافه کردم ولی جواب نمیده من کد هارو براتون میذارم اگه میشه ببینید مشکلش چیه.

اول اینکه من یه کلاس alarm دارم که داخلش زمان زدن آلارم و مشخص میکنم و میریزمش داخل یه Textview.

[align=left]

public class alarm extends Activity implements CompoundButton.OnCheckedChangeListener{

    RelativeLayout background;

    CheckBox chkalm1;

    CheckBox chkalm2;

    CheckBox chkalm3;

    TextView txtalarm;

    public static TextView alarm1;

    TextView alarm2;

    TextView alarm3;

    private ProgressDialog progressBar;

    private Animation rotation;

    DateFormat fmtDateAndTime=DateFormat.getDateTimeInstance();           

    Calendar DateAndTime=Calendar.getInstance();           

    private OnClickListener btnOnclickListener= new OnClickListener() {

        public void onClick(View v) {

            if(v==alarm1){

                DatePickerDialog.OnDateSetListener d=new OnDateSetListener() {    

                    public void onDateSet(DatePicker view, int year, int monthOfYear,int dayOfMonth) {       

                    DateAndTime.set(Calendar.YEAR, year);       

                    DateAndTime.set(Calendar.MONTH, monthOfYear);   

                    DateAndTime.set(Calendar.DAY_OF_MONTH,dayOfMonth);     

                    updateLabel1();          

                    }    

                    };

                    TimePickerDialog.OnTimeSetListener t=new TimePickerDialog.OnTimeSetListener()

                    {      

                    public void onTimeSet(TimePicker view, int hourOfDay,int minute) {       

                    DateAndTime.set(Calendar.HOUR_OF_DAY, hourOfDay);       

                    DateAndTime.set(Calendar.MINUTE, minute);          

                    } 

                    };

                new DatePickerDialog(alarm.this,d,

                          DateAndTime.get(Calendar.YEAR),

                          DateAndTime.get(Calendar.MONTH),

                          DateAndTime.get(Calendar.DAY_OF_MONTH)).show();

                new TimePickerDialog(alarm.this,t,DateAndTime.get(Calendar.HOUR_OF_DAY),DateAndTime.get(Calendar.MINUTE),true).show();

               

            }

           if(v==alarm2){

               DatePickerDialog.OnDateSetListener d=new OnDateSetListener() {    

                    public void onDateSet(DatePicker view, int year, int monthOfYear,int dayOfMonth) {       

                    DateAndTime.set(Calendar.YEAR, year);       

                    DateAndTime.set(Calendar.MONTH, monthOfYear);   

                    DateAndTime.set(Calendar.DAY_OF_MONTH,dayOfMonth);     

                    updateLabel2();          

                    }    

                    };

                    TimePickerDialog.OnTimeSetListener t=new TimePickerDialog.OnTimeSetListener()

                    {      

                    public void onTimeSet(TimePicker view, int hourOfDay,int minute) {       

                    DateAndTime.set(Calendar.HOUR_OF_DAY, hourOfDay);       

                    DateAndTime.set(Calendar.MINUTE, minute);          

                    } 

                    };

                new DatePickerDialog(alarm.this,d,

                          DateAndTime.get(Calendar.YEAR),

                          DateAndTime.get(Calendar.MONTH),

                          DateAndTime.get(Calendar.DAY_OF_MONTH)).show();

                new TimePickerDialog(alarm.this,t,DateAndTime.get(Calendar.HOUR_OF_DAY),DateAndTime.get(Calendar.MINUTE),true).show();

               

            }

           if(v==alarm3){

               DatePickerDialog.OnDateSetListener d=new OnDateSetListener() {    

                    public void onDateSet(DatePicker view, int year, int monthOfYear,int dayOfMonth) {       

                    DateAndTime.set(Calendar.YEAR, year);       

                    DateAndTime.set(Calendar.MONTH, monthOfYear);   

                    DateAndTime.set(Calendar.DAY_OF_MONTH,dayOfMonth);     

                    updateLabel3();          

                    }    

                    };

                    TimePickerDialog.OnTimeSetListener t=new TimePickerDialog.OnTimeSetListener()

                    {      

                    public void onTimeSet(TimePicker view, int hourOfDay,int minute) {       

                    DateAndTime.set(Calendar.HOUR_OF_DAY, hourOfDay);       

                    DateAndTime.set(Calendar.MINUTE, minute);          

                    } 

                    };

                new DatePickerDialog(alarm.this,d,

                          DateAndTime.get(Calendar.YEAR),

                          DateAndTime.get(Calendar.MONTH),

                          DateAndTime.get(Calendar.DAY_OF_MONTH)).show();

                new TimePickerDialog(alarm.this,t,DateAndTime.get(Calendar.HOUR_OF_DAY),DateAndTime.get(Calendar.MINUTE),true).show(); 

               

               

            }

           

        }

       

    };

   

private OnCheckedChangeListener listener=new OnCheckedChangeListener() {

  public void onCheckedChanged(CompoundButton buttonView, boolean isChecked) {  

      if(chkalm1.isChecked()){

          alarm1.setEnabled(true);}

      else{

          alarm1.setEnabled(false);

          }

     

      if(chkalm2.isChecked()){

          alarm2.setEnabled(true);}

      else{

          alarm2.setEnabled(false);

          }

      if(chkalm3.isChecked()){

          alarm3.setEnabled(true);}

      else{

          alarm3.setEnabled(false);

          }

    

       

}

};

   

@Override

public void onCreate(Bundle icicle) {

        super.onCreate(icicle);

        showLoading();

        setContentView(R.layout.alarm);

        background=(RelativeLayout)findViewById(R.id.alarm_background);

       

        chkalm1=(CheckBox)findViewById(R.id.chkalm1);

        chkalm1.setOnCheckedChangeListener(listener);

       

        chkalm2=(CheckBox)findViewById(R.id.chkalm2);

        chkalm2.setOnCheckedChangeListener(listener);

       

        chkalm3=(CheckBox)findViewById(R.id.chkalm3);

        chkalm3.setOnCheckedChangeListener(listener);

       

        txtalarm=(TextView)findViewById(R.id.txtalarm);

       

        alarm1=(TextView)findViewById(R.id.alarm1);

        alarm1.setOnClickListener(btnOnclickListener);

       

        alarm2=(TextView)findViewById(R.id.alarm2);

        alarm2.setOnClickListener(btnOnclickListener);

       

        alarm3=(TextView)findViewById(R.id.alarm3);

        alarm3.setOnClickListener(btnOnclickListener);

       

}

public void onCheckedChanged(CompoundButton arg0, boolean arg1) {

    // TODO Auto-generated method stub

   

}

private void showLoading(){

    progressBar=ProgressDialog.show(alarm.this, "", "");

    progressBar.setContentView(R.layout.layout_rotation);

    progressBar.setCancelable(true);

    final ImageView imageview=(ImageView)progressBar.findViewById(R.id.imgview);

    rotation=AnimationUtils.loadAnimation(alarm.this, R.anim.rotate);

    imageview.startAnimation(rotation);

   

}

private void stopLoading() {       

    if(progressBar.isShowing())

        progressBar.dismiss();

}

private void updateLabel1() {

    alarm1.setTextSize(20);

    alarm1.setText(fmtDateAndTime.format(DateAndTime.getTime()));

    check_Alarm();

    }

private void updateLabel2() {

    alarm2.setTextSize(20);

    alarm2.setText(fmtDateAndTime.format(DateAndTime.getTime()));

    }

private void updateLabel3() {

    alarm3.setTextSize(20);

    alarm3.setText(fmtDateAndTime.format(DateAndTime.getTime()));

    }

private void check_Alarm() {

    final Handler handler = new Handler();

    final Thread r = new Thread() {

        public void run() {

            Calendar cal = Calendar.getInstance();

            cal.add(Calendar.SECOND, 10);

            Intent intent = new Intent(alarm.this,Service_class.class);

            PendingIntent pintent = PendingIntent.getService(alarm.this, 0, intent, 0);

            AlarmManager alarm = (AlarmManager) getSystemService(Context.ALARM_SERVICE);

            alarm.setRepeating(AlarmManager.RTC_WAKEUP,cal.getTimeInMillis(), 1000, pintent);

            handler.postDelayed(this, 60000);

        }

    };

    r.start();

}

    }[/align]

[align=left]بعد کلاس Service_class رو هم چون فعلادیتابیس ندارم به این صورت نوشتم  البته منظورتون رو از اینکه گفته بودید کدهای خودم برای آلارم دادن باید در این کلاس بنویسم نفهمیدم ولی الان جواب نمیده لطف کنید مشکلم و بهم بگید با تشکر [/align]

[align=left]public class Service_class extends Service{

    MediaPlayer mp;

    @Override

    public IBinder onBind(Intent intent) {

        // TODO Auto-generated method stub

        return null;

    }

    @Override

public int onStartCommand(Intent intent, int flags, int startId) {

            Calendar c = Calendar.getInstance();

           // String time_now = c.get(Calendar.HOUR_OF_DAY) + ":"+ c.get(Calendar.MINUTE)+c.get(Calendar.YEAR) + c.get(Calendar.MONTH) +

                    // c.get(Calendar.DAY_OF_MONTH);

           // String time_now ="Apr 20, 2013"+" "+ c.get(Calendar.HOUR_OF_DAY) + ":"+ c.get(Calendar.MINUTE)+ ":"+c.get(Calendar.SECOND);

            //String now=c.get(Calendar.YEAR)  +"" + c.get(Calendar.MONTH) +

                  //   c.get(Calendar.DAY_OF_MONTH);

            String time_now=alarm.alarm1.getText().toString();

                String time=alarm.alarm1.getText().toString();

                //if (dateAlarm.equals(now)) {

                  

                    if (time_now.equals(time)) {mp = MediaPlayer.create(this.getBaseContext(),

                                R.raw.menu);

                        mp.start();

                        Toast.makeText(this, "Service Started" ,Toast.LENGTH_LONG).show();

                   

                    }

                //}

                return START_STICKY;

    }

    @Override

    public void onDestroy() {

        super.onDestroy();

        Toast.makeText(this, "Service Stopped", Toast.LENGTH_LONG).show();

    }

@Override

    public void onCreate() {

        super.onCreate();

       

    }

}[/align]

به اشتراک گذاری این پست


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

یه برنامه هست که دقیقا نمیدونم توی کدوم سایت فکر کنم http://www.kamalan.com/ بود دانلود کردم ولی دقیقا خواسته های شما رو براورده میکنه 

الارم به صورت صوتی و تکست و دادن زمان مورد نظر

نسبت به نیازت ویرایش کن و استفاده کن

این برنامه

به اشتراک گذاری این پست


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای آلارم زدن کار خاصی لازم نیست شما تاریخ و ساعت را بگیرید و در دیتابیس ذخیره کنید، سپس در کلاس Serivce یک کوئری بنویسید اگر تاریخ و ساعت جاری برابر اطلاعات موجود بود آلارم بزند.

به اشتراک گذاری این پست


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

یه برنامه هست که دقیقا نمیدونم توی کدوم سایت فکر کنم http://www.kamalan.com/ بود دانلود کردم ولی دقیقا خواسته های شما رو براورده میکنه 

الارم به صورت صوتی و تکست و دادن زمان مورد نظر

نسبت به نیازت ویرایش کن و استفاده کن

این برنامه

سلام واقعا ممنون از راهنماییتون ولی من نمی تونم از بعضی از توابع مثل onPostExecute استفاده کنم ارور میده.اگه ممکنه بگید چکار باید بکنم؟

به اشتراک گذاری این پست


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اگر به @ ارور میده آن را حذف کنید. @Override

به اشتراک گذاری این پست


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال نظر یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید نظر ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در انجمن ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری