morteza ghalandary

بخش پنجم : Android Hello World Example

14 ارسال در این موضوع قرار دارد

Android Hello World Example

 

اجازه دهید برنامه نویسی واقی را با Android Framework آغاز کنیم

قبل از اینکه اولین نمونه را با Android SDK شروع کنید باید از نصب بودن Android development environment  مطمئن باشیم که در فصل قبل توضیح دادیم

فرض را بر این میگیریم که کمی دانش کار با Eclipse IDE را فرا گرفته اید

بنابراین اجازه دهید یک مثال برنامه اندروید بنویسم که در آن متن Hello World را نمایش دهد

ساخت Android Application :

در اولین قدم یک پروژه جدید در محیط اکلیپس ایجاد می کنیم از آدرس File -> New -> Project روی گزینه Android New Application و صفحه زیر ظاهر می شود تا پروژه به صورت اتوماتیک ساخته شود

در پنجره ظاهر شده اسم پروژه را HelloWorld می گذاریم مانند شکل زیر و روی دکمه next کلیک می کنیم

 

 

برنامه نویسی اندروید

 

سپس مراحل دیگر را با حفظ پیشفرض تا مرحله آخر دنبال کنیم و پس از آنکه پروژه با موفقیت ایجاد گردید شما با صفحه زیر روبرو می شوید

 

 

برنامه نویسی اندروید اکلیپس

ساختار پروژه های اندروید

 

ساختار پروژه های اندروید

 

 

قبل از اینکه پروژه را اجرا کنید باید با تعدادی از پوشه ها و فایلهای پروژه تان آشنا شوید

1-src

این پوشه شامل فایلهای جاوای برنامه شما می باشد

به صورت پیشفرض فایل  MainActivity.java که یک کلاس اکتیویتی هست اجرا می شود و به همراه آیکن در نظر گرفته شده اپلیکشن ساخته و راه اندازی می شود

2:gen

این پوشه شامل فایل .R می باشد

کامپایلری که فایل reference  را  از resource پروژه تان پیدا کرده است ایجاد می کند.شما نباید در این فایل تغییری ایجاد نمایید

3:bin

این پوشه شامل فایلهای  .apkپکیح اندروید می باشد  با سازنده های ADT و پروسه ساخت اجزا اجرا می گردد و برنامه اجرا می گردد

4: res/drawable-hdpi

در این پوشه اشیاء گرافیکی ساخته شده و یا طراحی شده را جهت پشتیبانی از screen های مختلف قرار می گیرد

5 : res/layout: در این پوشه فایلهای user interface  جهت تعامل با کاربر قرار می گیرد

6: res/values : این پوشه جهت سایر فایل های XML های مختلف است که شامل مجموعه ای از منابع ماند متغیر ها  ،رنگها و ... است

7: AndroidManifest.xml :

در این فایل توصیف ویژگی های اساسی از برنامه و تعریف هر یک از اجزای آن قرار می گیرد.پس از توضیح خلاصه ای از کلیات فایل های مهم و کاربردی را شرح می دهیم

 :Main Activity

کد های جاوای Main Activity در فایل  MainActivity.java قرار دارد

این فایل برنامه های واقعی که در نهایت تبدیل به DALVIK اجرایی می شود و برنامه اجرا می گردد

در ادامه کد های پیشفرض که با ایجاد یک پروژه Hello World! تولید می شوند را شرح خواهیم داد[/align]

package com.example.helloworld;

import android.os.Bundle;

import android.app.Activity;

import android.view.Menu;

import android.view.MenuItem;

import android.support.v4.app.NavUtils;

public class MainActivity extends Activity {

  @Override

  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {

    super.onCreate(savedInstanceState);

    setContentView(R.layout.activity_main);

  }

  @Override

  public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {

    getMenuInflater().inflate(R.menu.activity_main, menu);

    return true;

  }

}

 

در اینجا  R.layout.activity_main مراجعه می کند به  فایل activity_main.xml که در پوشه res/layout قرار دارد

متد onCreate() یکی از روشهایی است که اکتیویتی load می شود

فایل Manifest :

هر component از برنامه شما به نحوی خود را نشان می دهد

شما باید تمام اجزای آن را در یک فایل مانیفست به نام AndroidManifest.xml که در ریشه پوشه پروژه  قرار دارد اعلام کنید

کار این فایل طوری است رابط بین سیستم عامل اندروید و برنامه است ،بنابراین اگر شما component مورد نیاز رااعلام نکنید برقراری ارتباط با سیستم عامل انجام نمی پذیرد

در ادامه محتوای پیشفرض فایل Manifest  شرح داده شده است

<manifest
     xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
     package="com.example.helloworld"

  android:versionCode="1"

  android:versionName="1.0" >

 

  <uses-sdk android:minSdkVersion="8"

   android:targetSdkVersion="15" />

 

   <application android:icon="@drawable/ic_launcher"

    android:label="@string/app_name"

    android:theme="@style/AppTheme" >

   

    <activity  android:name=".MainActivity"

      android:label="@string/title_activity_main" />
     
     </application>
 
 </manifest>

 

[align=right]در اینجا تگ ... به صورت انحصاری در اختیار components های مربوط به برنامه است

Attribute android : آیکنی که اشاره به برنامه دارد و در آدرس res/drawable-hdpi ذخیره گشته است

این برنامه از تصویر ic_launcher.png که در پوشه drowable قرار دارد جهت آیکن برنامه استفاده می کند

تگ بعضی مشخصه ها را مانند نام android:name مشخص می کند  وباید نام کامل کلاس اکتیویتی مورد نظر مانند زیر وارد گردد

نقل قول

 

android:name=".MainActivity"

در خط بعدی android:label معرفی گشته است که متغیر های استفاده شده در اکتیویتی را اعلام می کنیم

نقل قول

android:label="@string/title_activity_main"

شما می توانید activity های مختلف را با استفاده از tagمعرفی نمایید

action  برای تعریف اولین اکتیویتی که در برنامه شما بالا می آید به کار می رود android.intent.action.MAIN

جهت launch کردن برنامه با دستگاه از این خط استفاده می گردد

از طریق آن آیکن برنامه شما launch می گردد android.intent.category.LAUNCHER

@string اشاره دارد به فایل strings.xml و @string/app_name اشاره می کند به متغیر app_name که در فایل strings.xml  مقدار دهی شده است

که در این مثال مقدار آن  "HelloWorld" است که نام اپلیکیشن می شود

در ادامه  تگهای دیگری را که می توان در manifest  و کامپوننت های قابل تعریف توضیح داده می شود[/align]

نقل قول

 

elements for activities

elements for services

elements for broadcast receivers

elements for content providers

 

فایل strings.xml در مسیر  res/values قرار دارد و شامل تمامی محتواهای متنی شما که در برنامه استفاده می کنید می باشد

به طور مثال نام دکمه ها ،برچسب ها و انواه مشابه آن در این فایل ذخیره می گردد

این فایل مسئول محتوای متنی خود می باشد

در ادامه  محتوای این فایل می تواند به صورت زیر باشد

    HelloWorld

    Hello world!

    Settings

    MainActivity

فایل R

در مسیر gen/com.example.helloworld/R.java فایلی وجود دارد که هر تغییری در برنامه چه در فایلهای جاوا و چه در فایلهای XML ایجاد می شود آنجا توسط اکلیپس اعمال می شود

در ادامه محتوای این فایل آورده شده است

یادآور می شوم هیچگونه تغییری در این فایل انجام ندهید زیرا ممکن است با مشکل مواجه شوید

 

فایل Layout  :

activity_main.xml یک Layout  است که در پوشه res/layout  قرار گرفته است

که زمان لود شدن اپلیکیشن از آن رابط های کاربری استفاده می کند

شما میتوانید به دفعات مختلف تغییر در این فایلها ایجاد کنید تا به نتیجه مطلوب برسیم

در برنامه "Hello World!"  محتوای فایل activity_main.xml به صورت پیشفرض به صورت زیر خواهد بود


<LinearLayout  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"

  android:layout_width="match_parent"

  android:layout_height="match_parent" >

 

   <TextView android:layout_width="wrap_content"

    android:layout_height="wrap_content"

    android:layout_centerHorizontal="true"

    android:layout_centerVertical="true"

    android:padding="@dimen/padding_medium"

    android:text="@string/hello_world"

    tools:context=".MainActivity" />

 

این یک نمونه ساده از RelativeLayout است که ما آن را در فصل قبل به طور کامل شرح داده ایم

TextView در اندروید یک ابزار گرافیکی است که ما می توانیم در برنامه قرار دهیم

از خصوصیات این ابزار می توان به android:layout_width, android:layout_height اشاره کرد که می توان آنها را بر اساس نیاز تنظیم کنیم

@string به فایل strings.xml اشاره می کند که در پوشه res/values قرار دارد

@string/hello_world به متغیر hello اشاره می کند که در فایل strings.xml قرار دارد و محتوای آن "Hello World!" است

Running the Application:

خوب برنامه را اجرا نمایید برنامه ما ساخته شده است قبل از آن یک AVD  (ایملیتور) را بسازید

برنامه را از اکلیپس اجرا نمایید activity  را باز نمایید و   را از toolbar انتخاب کنید

در ادامه اجرای برنامه خود را مانند تصویر زیر تماشا کنید[/align]

 

 

 

]بله شما اولین برنامه خود را نوشیتید

مرحله به مرحله آموزش را دنبال نمایید

موفق باشید

www.p30droid.com

 

 

Android Hello World Example.pdf

Android Hello World Example.pdf

 

 

 

android:name=".MainActivity"

در خط بعدی android:label معرفی گشته است که متغیر های استفاده شده در اکتیویتی را اعلام می کنیم

نقل قول

android:label="@string/title_activity_main"

شما می توانید activity های مختلف را با استفاده از tagمعرفی نمایید

action  برای تعریف اولین اکتیویتی که در برنامه شما بالا می آید به کار می رود android.intent.action.MAIN

جهت launch کردن برنامه با دستگاه از این خط استفاده می گردد

از طریق آن آیکن برنامه شما launch می گردد android.intent.category.LAUNCHER

@string اشاره دارد به فایل strings.xml و @string/app_name اشاره می کند به متغیر app_name که در فایل strings.xml  مقدار دهی شده است

که در این مثال مقدار آن  "HelloWorld" است که نام اپلیکیشن می شود

در ادامه  تگهای دیگری را که می توان در manifest  و کامپوننت های قابل تعریف توضیح داده می شود[/align]

[align=right]

elements for activities

elements for services

elements for broadcast receivers

elements for content providers

فایل strings.xml در مسیر  res/values قرار دارد و شامل تمامی محتواهای متنی شما که در برنامه استفاده می کنید می باشد

به طور مثال نام دکمه ها ،برچسب ها و انواه مشابه آن در این فایل ذخیره می گردد

این فایل مسئول محتوای متنی خود می باشد

در ادامه  محتوای این فایل می تواند به صورت زیر باشد[/align]

    HelloWorld

    Hello world!

    Settings

    MainActivity

 

فایل R

در مسیر gen/com.example.helloworld/R.java فایلی وجود دارد که هر تغییری در برنامه چه در فایلهای جاوا و چه در فایلهای XML ایجاد می شود آنجا توسط اکلیپس اعمال می شود

در ادامه محتوای این فایل آورده شده است

یادآور می شوم هیچگونه تغییری در این فایل انجام ندهید زیرا ممکن است با مشکل مواجه شوید

/* AUTO-GENERATED FILE. DO NOT MODIFY.

 * This class was automatically generated by the

 * aapt tool from the resource data it found. It

 * should not be modified by hand.

 */

package com.example.helloworld;

public final class R {

  public static final class attr {

  }

  public static final class dimen {

    public static final int padding_large=0x7f040002;

    public static final int padding_medium=0x7f040001;

    public static final int padding_small=0x7f040000;

  }

  public static final class drawable {

    public static final int ic_action_search=0x7f020000;

    public static final int ic_launcher=0x7f020001;

  }

  public static final class id {

    public static final int menu_settings=0x7f080000;

  }

  public static final class layout {

    public static final int activity_main=0x7f030000;

  }

  public static final class menu {

    public static final int activity_main=0x7f070000;

  }

  public static final class string {

    public static final int app_name=0x7f050000;

    public static final int hello_world=0x7f050001;

    public static final int menu_settings=0x7f050002;

    public static final int title_activity_main=0x7f050003;

  }

  public static final class style {

    public static final int AppTheme=0x7f060000;

  }

}

 

فایل Layout  :

activity_main.xml یک Layout  است که در پوشه res/layout  قرار گرفته است

که زمان لود شدن اپلیکیشن از آن رابط های کاربری استفاده می کند

شما میتوانید به دفعات مختلف تغییر در این فایلها ایجاد کنید تا به نتیجه مطلوب برسیم

در برنامه "Hello World!"  محتوای فایل activity_main.xml به صورت پیشفرض به صورت زیر خواهد بود


 

  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"

  android:layout_width="match_parent"

  android:layout_height="match_parent" >

 

    android:layout_width="wrap_content"

    android:layout_height="wrap_content"

    android:layout_centerHorizontal="true"

    android:layout_centerVertical="true"

    android:padding="@dimen/padding_medium"

    android:text="@string/hello_world"

    tools:context=".MainActivity" />

[align=right]این یک نمونه ساده از RelativeLayout است که ما آن را در فصل قبل به طور کامل شرح داده ایم

TextView در اندروید یک ابزار گرافیکی است که ما می توانیم در برنامه قرار دهیم

از خصوصیات این ابزار می توان به android:layout_width, android:layout_height اشاره کرد که می توان آنها را بر اساس نیاز تنظیم کنیم

@string به فایل strings.xml اشاره می کند که در پوشه res/values قرار دارد

@string/hello_world به متغیر hello اشاره می کند که در فایل strings.xml قرار دارد و محتوای آن "Hello World!" است

Running the Application:

خوب برنامه را اجرا نمایید برنامه ما ساخته شده است قبل از آن یک AVD  (ایملیتور) را بسازید

برنامه را از اکلیپس اجرا نمایید activity  را باز نمایید و   را از toolbar انتخاب کنید

در ادامه اجرای برنامه خود را مانند تصویر زیر تماشا کنید[/align]

 

امولاتور اندروید

 

بله شما اولین برنامه خود را نوشیتید

مرحله به مرحله آموزش را دنبال نمایید

موفق باشید

www.p30droid.com

 

Android Hello World Example.pdf

Android Hello World Example.pdf

به اشتراک گذاری این پست


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

phonehello does not specify a android.test.InstrumentationTestRunner instrumentation or does not declare uses-library android.test.runner in its AndroidManifest.xml

آقا وقتی اجرا میگیرم از برنامه این پیغامو میده. شبیه ساز کار نمیکنه هر کار میکنم. به خدا داره دیوونم میکنه. لطفا کمکم کنید پروژه پایانیمه 1 ماه وقت دارم اپلیکیشن فروشگاه درست کنم

به اشتراک گذاری این پست


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

phonehello does not specify a android.test.InstrumentationTestRunner instrumentation or does not declare uses-library android.test.runner in its AndroidManifest.xml

آقا وقتی اجرا میگیرم از برنامه این پیغامو میده. شبیه ساز کار نمیکنه هر کار میکنم. به خدا داره دیوونم میکنه. لطفا کمکم کنید پروژه پایانیمه 1 ماه وقت دارم اپلیکیشن فروشگاه درست کنم

فکر کنم بجای پروژه Android Project شما یک پروژه تست اندروید ساخته اید Android Test Project 

یا در ویزارد Android Project تیک ایجاد پروژه تست هم زدید که الان مشکل شما همینه! بهتره یک بار دیگه با دقت بیشتر پروژه رو ایجاد کنید!

به اشتراک گذاری این پست


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سلاممن زمانی که پروژه خالی جدید می سازم خطا داره و اجرا نمیشه ! مشکل از چی می تونه باشه؟

به اشتراک گذاری این پست


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
سلام

توی لوگ کت رو ببینین چه خطایی میده

به اشتراک گذاری این پست


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
سلام

دوست عزیز از این که زیاد مشخص نمیشه از قسمت LogCat عکس بذار

به اشتراک گذاری این پست


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

چجوری باید logcat رو فعال کنم؟

به اشتراک گذاری این پست


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
از منوی window گزینه show view و بعد LogCat

به اشتراک گذاری این پست


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
ببین دوست عزیز خطا رو گفته کجاست

پوشه res و باز کن ببین کجای کد علامت قرمز خطا رو گذاشته.

انگار فایل R.java رو نمیشناسه

به اشتراک گذاری این پست


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

دوست عزیز فک کنم مشکل از ایمپورت نکردن فایل R باشه

توی همون کلاس MainActivity یه ctrl + F1 بزنین خودش واستون ایمپورت میکنه. روی اون ارور قرمز رنگی که تو اون کلاس هست هم کلیک کنین خودش واستون همین پیشنهادو میده

ایشالا که حل بشه

به اشتراک گذاری این پست


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مشکل از نصب sdk ها بود. حل شد. ممنون از همه دوستان.

به اشتراک گذاری این پست


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال نظر یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید نظر ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در انجمن ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری

 • مطالب مشابه

  • توسط Omid Zakeri
   این فریمورک مختص اندروید طراحی نشده ولی سبک بودن آن موجب شده‌است که بسیاری از برنامه نویسان از آن در برنامه‌های اندرویدی استفاده کنند. این فریم ورک جهت اتصالات JDBC وSpring و اندروید طراحی شده است.
    
    
   @DatabaseTable(tableName = "users") public class User { @DatabaseField(id = true) private String username; @DatabaseField private String password; public User() { // ORMLite needs a no-arg constructor } public User(String username, String password) { this.username = username; this.password = password; } // Implementing getter and setter methods public String getUserame() { return this.username; } public void setName(String username) { this.username = username; } public String getPassword() { return this.password; } public void setPassword(String password) { this.password = password; } }
  • توسط Omid Zakeri
   با آمدن ORM‌ها به دنیای برنامه نویسی، کار برنامه نویسی نسبت به قبل ساده‌تر و راحت‌تر شد. عدم استفاده کوئری‌های دستی، پشتیبانی از چند دیتابیس و از همه مهمتر و اصلی‌ترین هدف این ابزار "تنها درگیری با اشیا و مدل شیء گرایی" کار را پیش از پیش آسان‌تر نمود.
   در این بین به راحتی می‌توان چندین نمونه از این ORM‌ها را  نام برد مثل IBatis , Hibernate ,Nhibernate و EF که از معروفترین آن‌ها هستند.
   من در حال حاضر قصد شروع یک پروژه اندرویدی را دارم و دوست دارم بجای استفاده‌ی از Sqlitehelper، از یک ORM مناسب بهره ببرم که چند سوال برای من پیش می‌آید. آیا ORM ای برای آن تهیه شده است؟ اگر آری چندتا و کدامیک از آن‌ها بهتر هستند؟ شاید در اولین مورد کتابخانه‌ی Hibernate جاوا را نام ببرید؛ ولی توجه به این نکته ضروری است که ما در مورد پلتفرم موبایل و محدودیت‌های آن صحبت می‌کنیم. یک کتابخانه همانند Hibernate مطمئنا برای یک برنامه اندروید چه از نظر حجم نهایی برنامه و چه از نظر حجم بزرگش در اجرا، مشکل زا خواهد بود و وجود وابستگی‌های متعدد و دارا بودن بسیاری از قابلیت‌هایی که اصلا در بانک‌های اطلاعاتی موبایل قابل اجرا نیست، باعث می‌شود این فریمورک انتخاب خوبی برای یک برنامه اندروید نباشد.

   معیارهای انتخاب یک فریم ورک مناسب برای موبایل: 
   سبک بودن: مهمترین مورد سبک بودن آن است؛ چه از لحاظ اجرای برنامه و چه از لحاظ حجم نهایی برنامه سریع بودن: مطمئنا ORM‌های طراحی شده‌ی موجود، از سرعت خیلی بدی برخوردار نخواهند بود؛ اگر سر زبان هم افتاده باشند. ولی باز هم انتخاب سریع بودن یک ORM، مورد علاقه‌ی بسیاری از  ماهاست. یادگیری آسان و کانفیگ راحت تر. greenDAO-master.zip
  • توسط Omid Zakeri
   تا به حال نرم افزار های زیادی از قبیل توییتر(twitter) , گوگل پلاس (+google) , جیمیل (gmail)  را در اندروید دیده‌ایم که باswipe/pull down ( کشیدن صفحه به سمت پایین) محتوای خود را بروز میکنند . زمانی که صفحه را از بالا به پایین میکشیم یک محتوای جدیدی به ما نشان داده می‌شود یا اینکه محتوای قبلی بروزرسانی خواهد شد.  در این آموزش میخواهیم کار با SwipeRefreshLayout را آموزش دهیم. این لایه به ما کمک می‌کند که طراحی اصولی (material designn) و کاربر پسندی را در برنامه های خود داشته باشیم.
    
   در یک آموزش مختصر با ما باشید تا به طور ساده با  نحوه کار SwipeRefreshLayout (کشیدن صفحه به سمت پایین) آشنا شویم.
   این مثال نحوه ی Refresh(تازه سازی) کردن صفحه با استفاده از SwipeRefreshLayout را به شما نشان  میدهد.مراحل را طبق زیر دنبال کنید.
   1-با استفاده ار اندروید استودیو یک پروژه ی جدید با نام Swipe تحت بسته ی com.example.Swipeایجاد کنید. نحوه ی ایجاد پروژه ی جدید در بخش آموزشی ساخت اولین پروژه در اندروید استودیو توضیح داده شده است.
   2-
   محتوای فایل res/layout/activity_main.xml را مانند آنچه در ادامه آمده است تغییر دهید. 3-محتوای فایل اکتیویتی اصلی java/com.example.sendemail/MainActivity.java را به منظور اجرای کدهای دلخواه پس از انجام عمل swipe/pull downn (کشیدن صفحه به سمت پایین)مانند آنچه در ادامه آمده است تغییر دهید.
   محتوای زیر مربوط به فایل res/layout/activity_main.xml می باشد.
   <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <android.support.v4.widget.SwipeRefreshLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" android:id="@+id/mySwipe" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent" > <!-- کد خود را اینجا وارد کنید--> </android.support.v4.widget.SwipeRefreshLayout>   این لایه(بالا) از کتابخانه‌ی زیر است.  
    
   android.support.v4.widget
   در کد بالا ما لایه‌ی SwipeRefreshLayout را به عنوان لایه‌ی والد یا ریشه استفاده کرده ایم و درون آن می‌توانیم لایه ها و عناصر دیگر را به کار ببریم.
   به عنوان مثال میتوان به صورت زیر نوشت. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <android.support.v4.widget.SwipeRefreshLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" android:id="@+id/mySwipe" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent" > <ScrollView android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent"> <TextView android:text="من یک متن هستم" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content" android:layout_marginTop="16dp" android:gravity="center"/> </ScrollView> </android.support.v4.widget.SwipeRefreshLayout>  
   معمولا درون این لایه یک recyclerView  یا listView به کار می‌رود که در صورت تازه سازی (refresh) مقادیر آیتم ها دچار تغییر شوند(آیتم جدیدی  وارد لیست شده یا از آن حذف شود). همچنین این لایه می‌تواند به عنوان یک لایه ی فرزند ظاهر شود.
   حالا نوبت این است که در اکتیویتی (activity) خود این لایه را وصل کنیم و از آن استفاده کنیم.در زیر محتوای فایل java/com.example.location/MainActivity.java آورده شده است.
   package com.example.Swipe; import android.os.Bundle; import android.support.v4.widget.SwipeRefreshLayout; import android.support.v7.app.AppCompatActivity; public class MainActivity extends AppCompatActivity { SwipeRefreshLayout mySwipe; @Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { ;( super.onCreate(savedInstanceState ;( setContentView(R.layout.activity_main ;( mySwipe = (SwipeRefreshLayout) findViewById(R.id.mySwipe () mySwipe.setOnRefreshListener(new SwipeRefreshLayout.OnRefreshListener { @Override () public void onRefresh{ //اعمالی را که میخواهیم هنگام تازه سازی انجام شود ;( mySwipe.setRefreshing(false } ;({ } }     داخل کد بالا ما با صدا زدن متد setOnRefreshListener با ورودی رابط (interface) OnRefreshListener می‌توان متد onRefresh را بازنویسی (override) کرده و داخل آن هر عملی که برای تازه سازی لازم است انجام داد. برای مثال زمانی که ما برنامه ای متصل به اینترنت داریم و میخواهیم با swipe کردن مقادیر را بروزرسانی کنیم در متد onRefresh میتوانیم وضعیت اتصال به اینترنت را چک کنیم و اگر متصل بود دیتا را از اینترنت دریافت کرده و مقادیر محتوای صفحه را بروزرسانی کنیم. در اخر کد با نوشتن mySwipe.setRefreshing(false) انیمیشن ایجاد شده را متوقف میکنیم.
   اگر در جایی از برنامه بخواهیم خاصیت swipe pull down و انیمیشن را غیر فعال کنیم میتوانیم از دستور setEnabled(false) استفاده کنیم.
  • توسط Omid Zakeri
   اپلیکیشن ها به طرق گوناگون با کاربران خود تعامل برقرار می کنند و استفاده از سرویس های موقعیت یاب نیز یکی از روش های رایج برای نمایش اطلاعات شخصی سازی شده به کاربر می باشد، بدین ترتیب اپلیکیشن می تواند با دنیای فیزیکی ارتباط برقرار کرده و به افزایش تعامل کاربر منجر شود. بسیاری از اپلیکیشن ها این قابلیت را مورد استفاده قرار می دهند، اما موضوع این مطلب آموزشی پرداختن به Geofences است که اغلب نادیده گرفته می شود.
   Geofence یک مجموعه فضای مجازی را بر روی یک منطقه جغرافیایی واقعی تعیین می کند. با ترکیب موقعیت قرارگیری کاربر با geofence perimeter امکان فهمیدن اینکه آیا کاربر در داخل یا خارج یک geofence قرار دارد و یا در حال ورود یا خروج از یک منطقه خاص است، ممکن می شود.
    

    
   یک اپلیکیشن دانشگاه را تصور کنید که می تواند شما را از همکاران و استادانی که در محوطه دانشگاه قرار دارند، اگاه سازد و یا اپلیکشن یک مرکز خرید بزرگ که به مشتریان خود هدیه می دهد، احتمالات دیگری نیز وجود دارند که می توان مورد بررسی قرار داد.
   در این مطلب آموزشی نحوه استفاده از geofence در اندروید را فرا خواهید گرفت،
    
   ابتدا باید مجوزها را در AndroidManifest وارد کنید.
   <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" /> <uses-permission android:name="android.permission. ACCESS_COARSE_LOCATION" /> <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />  
   Geofencing نیاز به سرویس API گوگل دارد.
   build.gridle خود را باز کنید و dependency را اضافه کنید.
   compile 'com.google.android.gms:play-services-location:8.4.0'  
   پیاده سازی Geofencing :
   ابتدا باید بررسی کنیم آیا این سرویس دارای سرویس های Google Play نصب شده است یا خیر.
   int resp = GooglePlayServicesUtil.isGooglePlayServicesAvailable(this); if (resp == ConnectionResult.SUCCESS) { mGoogleApiClient = new GoogleApiClient.Builder(this) .addApi(LocationServices.API) .addConnectionCallbacks(connectionAddListener) .addOnConnectionFailedListener(connectionFailedListener) .build(); mGoogleApiClient.connect(); } else { Log.e(TAG, "Your Device doesn't support Google Play Services."); } برای گرفتن آخرین مکان شناخته شده، می توانیم از API GoogleServices خود استفاده کنیم.
   // Create the LocationRequest object mLocationRequest = LocationRequest.create() .setPriority(LocationRequest.PRIORITY_HIGH_ACCURACY) .setInterval(10 * 1000) // 10 seconds, in milliseconds .setFastestInterval(1 * 1000); // 1 second, in milliseconds  
    
   دریافت موقعیت مکانی
   Location location = LocationServices.FusedLocationApi.getLastLocation(mGoogleApiClient); if (location == null) { LocationServices.FusedLocationApi.requestLocationUpdates(mGoogleApiClient, mLocationRequest, this); } else { currentLatitude = location.getLatitude(); currentLongitude = location.getLongitude(); }  
    
   Location Listeners
   @Override public void onLocationChanged(Location location) { currentLatitude = location.getLatitude(); currentLongitude = location.getLongitude(); } Now we will add both Success and Fail Listeners. private GoogleApiClient.ConnectionCallbacks connectionAddListener = new GoogleApiClient.ConnectionCallbacks() { @Override public void onConnected(Bundle bundle) { } @Override public void onConnectionSuspended(int i) { } }; private GoogleApiClient.OnConnectionFailedListener connectionFailedListener = new GoogleApiClient.OnConnectionFailedListener() { @Override public void onConnectionFailed(ConnectionResult connectionResult) { } };  
    
   اضافه کردن Geofencing
   /** * Create a Geofence list by adding all fences you want to track */ public void createGeofences(double latitude, double longitude) { String id = UUID.randomUUID().toString(); Geofence fence = new Geofence.Builder() .setRequestId(id) .setTransitionTypes(Geofence.GEOFENCE_TRANSITION_ENTER | Geofence.GEOFENCE_TRANSITION_EXIT) .setCircularRegion(latitude, longitude, 200) // Try changing your radius .setExpirationDuration(Geofence.NEVER_EXPIRE) .build(); mGeofenceList.add(fence); }  
    
   ایجاد Geofencing Request
   private GeofencingRequest getGeofencingRequest() { GeofencingRequest.Builder builder = new GeofencingRequest.Builder(); builder.setInitialTrigger(GeofencingRequest.INITIAL_TRIGGER_ENTER); builder.addGeofences(mGeofenceList); return builder.build(); }  
    
   افزودن PendingIntent
   private PendingIntent getGeofencePendingIntent() { // Reuse the PendingIntent if we already have it. if (mGeofencePendingIntent != null) { return mGeofencePendingIntent; } Intent intent = new Intent(this, GeofenceTransitionsIntentService.class); // We use FLAG_UPDATE_CURRENT so that we get the same pending intent back when // calling addGeofences() and removeGeofences(). return PendingIntent.getService(this, 0, intent, PendingIntent. FLAG_UPDATE_CURRENT); }  
    
   یجاد کلاس "GeofenceTransitionsIntentService" که اکستند می کند از  IntentService 
   public class GeofenceTransitionsIntentService extends IntentService { private static final String TAG = "GeofenceTransitions"; public GeofenceTransitionsIntentService() { super("GeofenceTransitionsIntentService"); } @Override protected void onHandleIntent(Intent intent) { GeofencingEvent geofencingEvent = GeofencingEvent.fromIntent(intent); if (geofencingEvent.hasError()) { Log.e(TAG, "Goefencing Error " + geofencingEvent.getErrorCode()); return; } // Get the transition type. int geofenceTransition = geofencingEvent.getGeofenceTransition(); if (geofenceTransition == Geofence.GEOFENCE_TRANSITION_ENTER){ showNotification("Entered", "Entered the Location"); } else if(geofenceTransition == Geofence.GEOFENCE_TRANSITION_EXIT) { showNotification("Exited", "Exited the Location"); } else { showNotification("Error", "Error"); } public void showNotification(String text, String bigText) { // 1. Create a NotificationManager NotificationManager notificationManager = (NotificationManager) this.getSystemService(Context.NOTIFICATION_SERVICE); // 2. Create a PendingIntent for AllGeofencesActivity Intent intent = new Intent(this, MainActivity.class); intent.addFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_SINGLE_TOP | Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP); PendingIntent pendingNotificationIntent = PendingIntent.getActivity(this, 0, intent, PendingIntent.FLAG_UPDATE_CURRENT); // 3. Create and send a notification Notification notification = new NotificationCompat.Builder(this) .setSmallIcon(R.mipmap.ic_launcher) .setContentTitle(text) .setContentText(text) .setContentIntent(pendingNotificationIntent) .setStyle(new NotificationCompat.BigTextStyle().bigText(bigText)) .setPriority(NotificationCompat.PRIORITY_HIGH) .setAutoCancel(true) .build(); notificationManager.notify(0, notification); } }  
    
   **منبع**
    
    
    
    
    
    
    

  • توسط Omid Zakeri
   ActivityNotFoundException این خطا وقتی رخ میده که برنامه سعی کنه یک اکتیویتی که وجود نداره رو اجرا کنه. معمولا وقتی این خطا پیش میاد که فراموش می کنیم اکتیویتی ساخته شده رو به فایل منیفست اضافه کنیم.
    
   ClassCastException وقتی با خطای ClassCastException روبرو میشید، یعنی دارید سعی می کنید روی دو آبجکت که از دو نوع مختلف هستن یک عملیات رو انجام بدید. مثلا وقتی که می خواید یه مقدار عددی رو به یک استرینگ اضافه کنید. برای حل کردن این مشکل کافیه از طریق لوگ، خطی که خطا اونجا رخ داده رو پیدا کنید و متغیر ها رو از یک نوع کنید.
    
   Error converting byte to dex اگر به این مشکل بر خوردید، اول پروژه رو clean کنید ( Build > Clean Project ) و سپس اون رو بازسازی کنید ( Build > Rebuild Project ) و اگر همچنان با این مشکل روبرو شدید چک کنید که آیا پکیج هایی که در کلاس هاتون استفاده کردید با اسم پکیج هایی که توی فایل منیفست هستن یکی هستن یا نه.
    
   INSTALL_FAILED_INSUFFICIENT_STORAGE این پیغام خطا به معنی این هست که فضای کافی برای اجرای برنامه وجود نداره. اگر از شبیه ساز ها استفاده می کنید میتونید از طریق منوی مدیریت AVD در شبیه ساز مورد نظر فضای بیشتری رو به اون اختصاص بدید و اگر از موبایل واقعی استفاده می کنید بهترین کار پاک کردن برنامه های بی استفاده و پاک کردن کش گوشی هست.
    
   NullPointerException شاید معروف ترین خطا در برنامه نویسی جاوا NullPointerException باشه. این مشکل وقتی پیش میاد که یک آبجکت ایجاد شده باشه اما هیچ فضایی در حافضه به اون اختصاص داده نشده باشه (null)، یا به زبان ساده تر یک آبجکت ساخته میشه اما تعریف نمیشه. مثلا کد زیر باعث ایجاد همچین خطایی میشه
   Object obj; obj.toString();
   برای حل کردنش هم باید با استفاده از لوگ، آبجکتی که ساخته شده و تعریف نشده رو پیدا کرد و سپس مقدار دهیش کرد.
    
   R.layout.main Cannot Be Found / Cannot resolve symbol R راه حل این خطا هم مثل شماره ی ۳ کلین و بازسازی پروژست. البته گاهی انجام این کار برای یک بار مشکل رو حل نمیکنه. اگر با انجام دادن اونها ( حتی برای چندین بار) مشکل حل نشد بهتر هست کش رو پاکسازی کنید (File > Invalidate Caches / Restart ). اگر باز هم مشکل حل نشد پروژه رو چک کنید که فایل های لی آوت در کلاس ها درست استفاده شدن و در نهایت آخرین کار، ساختن یک پروژه ی جدید و انتقال کد ها به اونجاست.
    
   OutofMemoryError معمولا وقتی این خطا رخ میده که برنامه سعی می کنه از مقدار خیلی زیادی حافظه ی رم استفاده کنه. معمولا استفاده از فایل های bitmap با حجم بالا علت این خطا هست و کم کردن حجم اون معمولا مشکل رو حل می کنه.
    
   Only the original thread that created a view hierarchy can touch its views وقتی که یک UI رو بخواید از خارج از اون آپدیت کنید با همچین خطایی روبرو می شید. همیشه باید سعی بشه که از این کار پیشگیری کنید اما اگر مجبور هستید این کار رو انجام بدید از runOnUiThread  استفاده کنید.
    
   Too many field references وقتی برنامه بیشتر از ۶۵۵۳۶ رفرنس داشته باشه این پیغام نشون داده میشه. در اندروید فایل هایی که به اونها dex فایل ها گفته میشه وجود داره که بیشترین تعداد رفرنس ها در هر کدوم از اونها عدد بالا هست. روش بهتر کم کردن تعداد رفرنس هاست اما در موقع نیاز میشه از چند دکس فایل استفاده کرد.
    
   NetworkOnMainThreadException وقتی بخواید عملیاتی که مربوط به شبکه هست رو در ترد اصلی استفاده کنید با این پیام روبرو میشید. به طور کلی استفاده از عملیاتی که زمانبر هست توی ترد های اصلی با خطا روبرو میشه و راه حل هم استفاده از AsyncTask هست.
    
   Activity has leaked window that was originally added here اگر از دیالوگ ها توی برنامتون استفاده کرده باشید احتمالا با این خطا روبرو شدید. این مشکل وقتی پیش میاد که یک دیالوگ در اکتیویتی ساخته شده باشه اما با از بین رفتن اکتیویتی، اون از بین نره. برای این کار کافی هست در متد onDestroy مربوط به اکتیویتی دیالوگ رو دیسمیس کنید ( dialog.dismiss() )

 • دوره آموزشی اندروید ایران کانادا آموزش ویدئویی اندروید آموزش برنامه نویسی اندروید اندروید کاپ دوره آنلاین اندروید کتاب های آموزشی اندروید بسته آموزشی اندروید دوره برنامه نویسی اندروید آموزش Kotlin آموزش برنامه نویسی ios
 • فایل