morteza ghalandary

بخش پنجم : Android Hello World Example

14 ارسال در این موضوع قرار دارد

Android Hello World Example

 

اجازه دهید برنامه نویسی واقی را با Android Framework آغاز کنیم

قبل از اینکه اولین نمونه را با Android SDK شروع کنید باید از نصب بودن Android development environment  مطمئن باشیم که در فصل قبل توضیح دادیم

فرض را بر این میگیریم که کمی دانش کار با Eclipse IDE را فرا گرفته اید

بنابراین اجازه دهید یک مثال برنامه اندروید بنویسم که در آن متن Hello World را نمایش دهد

ساخت Android Application :

در اولین قدم یک پروژه جدید در محیط اکلیپس ایجاد می کنیم از آدرس File -> New -> Project روی گزینه Android New Application و صفحه زیر ظاهر می شود تا پروژه به صورت اتوماتیک ساخته شود

در پنجره ظاهر شده اسم پروژه را HelloWorld می گذاریم مانند شکل زیر و روی دکمه next کلیک می کنیم

 

 

برنامه نویسی اندروید

 

سپس مراحل دیگر را با حفظ پیشفرض تا مرحله آخر دنبال کنیم و پس از آنکه پروژه با موفقیت ایجاد گردید شما با صفحه زیر روبرو می شوید

 

 

برنامه نویسی اندروید اکلیپس

ساختار پروژه های اندروید

 

ساختار پروژه های اندروید

 

 

قبل از اینکه پروژه را اجرا کنید باید با تعدادی از پوشه ها و فایلهای پروژه تان آشنا شوید

1-src

این پوشه شامل فایلهای جاوای برنامه شما می باشد

به صورت پیشفرض فایل  MainActivity.java که یک کلاس اکتیویتی هست اجرا می شود و به همراه آیکن در نظر گرفته شده اپلیکشن ساخته و راه اندازی می شود

2:gen

این پوشه شامل فایل .R می باشد

کامپایلری که فایل reference  را  از resource پروژه تان پیدا کرده است ایجاد می کند.شما نباید در این فایل تغییری ایجاد نمایید

3:bin

این پوشه شامل فایلهای  .apkپکیح اندروید می باشد  با سازنده های ADT و پروسه ساخت اجزا اجرا می گردد و برنامه اجرا می گردد

4: res/drawable-hdpi

در این پوشه اشیاء گرافیکی ساخته شده و یا طراحی شده را جهت پشتیبانی از screen های مختلف قرار می گیرد

5 : res/layout: در این پوشه فایلهای user interface  جهت تعامل با کاربر قرار می گیرد

6: res/values : این پوشه جهت سایر فایل های XML های مختلف است که شامل مجموعه ای از منابع ماند متغیر ها  ،رنگها و ... است

7: AndroidManifest.xml :

در این فایل توصیف ویژگی های اساسی از برنامه و تعریف هر یک از اجزای آن قرار می گیرد.پس از توضیح خلاصه ای از کلیات فایل های مهم و کاربردی را شرح می دهیم

 :Main Activity

کد های جاوای Main Activity در فایل  MainActivity.java قرار دارد

این فایل برنامه های واقعی که در نهایت تبدیل به DALVIK اجرایی می شود و برنامه اجرا می گردد

در ادامه کد های پیشفرض که با ایجاد یک پروژه Hello World! تولید می شوند را شرح خواهیم داد[/align]

package com.example.helloworld;

import android.os.Bundle;

import android.app.Activity;

import android.view.Menu;

import android.view.MenuItem;

import android.support.v4.app.NavUtils;

public class MainActivity extends Activity {

  @Override

  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {

    super.onCreate(savedInstanceState);

    setContentView(R.layout.activity_main);

  }

  @Override

  public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {

    getMenuInflater().inflate(R.menu.activity_main, menu);

    return true;

  }

}

 

در اینجا  R.layout.activity_main مراجعه می کند به  فایل activity_main.xml که در پوشه res/layout قرار دارد

متد onCreate() یکی از روشهایی است که اکتیویتی load می شود

فایل Manifest :

هر component از برنامه شما به نحوی خود را نشان می دهد

شما باید تمام اجزای آن را در یک فایل مانیفست به نام AndroidManifest.xml که در ریشه پوشه پروژه  قرار دارد اعلام کنید

کار این فایل طوری است رابط بین سیستم عامل اندروید و برنامه است ،بنابراین اگر شما component مورد نیاز رااعلام نکنید برقراری ارتباط با سیستم عامل انجام نمی پذیرد

در ادامه محتوای پیشفرض فایل Manifest  شرح داده شده است

<manifest
     xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
     package="com.example.helloworld"

  android:versionCode="1"

  android:versionName="1.0" >

 

  <uses-sdk android:minSdkVersion="8"

   android:targetSdkVersion="15" />

 

   <application android:icon="@drawable/ic_launcher"

    android:label="@string/app_name"

    android:theme="@style/AppTheme" >

   

    <activity  android:name=".MainActivity"

      android:label="@string/title_activity_main" />
     
     </application>
 
 </manifest>

 

[align=right]در اینجا تگ ... به صورت انحصاری در اختیار components های مربوط به برنامه است

Attribute android : آیکنی که اشاره به برنامه دارد و در آدرس res/drawable-hdpi ذخیره گشته است

این برنامه از تصویر ic_launcher.png که در پوشه drowable قرار دارد جهت آیکن برنامه استفاده می کند

تگ بعضی مشخصه ها را مانند نام android:name مشخص می کند  وباید نام کامل کلاس اکتیویتی مورد نظر مانند زیر وارد گردد

نقل قول

 

android:name=".MainActivity"

در خط بعدی android:label معرفی گشته است که متغیر های استفاده شده در اکتیویتی را اعلام می کنیم

نقل قول

android:label="@string/title_activity_main"

شما می توانید activity های مختلف را با استفاده از tagمعرفی نمایید

action  برای تعریف اولین اکتیویتی که در برنامه شما بالا می آید به کار می رود android.intent.action.MAIN

جهت launch کردن برنامه با دستگاه از این خط استفاده می گردد

از طریق آن آیکن برنامه شما launch می گردد android.intent.category.LAUNCHER

@string اشاره دارد به فایل strings.xml و @string/app_name اشاره می کند به متغیر app_name که در فایل strings.xml  مقدار دهی شده است

که در این مثال مقدار آن  "HelloWorld" است که نام اپلیکیشن می شود

در ادامه  تگهای دیگری را که می توان در manifest  و کامپوننت های قابل تعریف توضیح داده می شود[/align]

نقل قول

 

elements for activities

elements for services

elements for broadcast receivers

elements for content providers

 

فایل strings.xml در مسیر  res/values قرار دارد و شامل تمامی محتواهای متنی شما که در برنامه استفاده می کنید می باشد

به طور مثال نام دکمه ها ،برچسب ها و انواه مشابه آن در این فایل ذخیره می گردد

این فایل مسئول محتوای متنی خود می باشد

در ادامه  محتوای این فایل می تواند به صورت زیر باشد

    HelloWorld

    Hello world!

    Settings

    MainActivity

فایل R

در مسیر gen/com.example.helloworld/R.java فایلی وجود دارد که هر تغییری در برنامه چه در فایلهای جاوا و چه در فایلهای XML ایجاد می شود آنجا توسط اکلیپس اعمال می شود

در ادامه محتوای این فایل آورده شده است

یادآور می شوم هیچگونه تغییری در این فایل انجام ندهید زیرا ممکن است با مشکل مواجه شوید

 

فایل Layout  :

activity_main.xml یک Layout  است که در پوشه res/layout  قرار گرفته است

که زمان لود شدن اپلیکیشن از آن رابط های کاربری استفاده می کند

شما میتوانید به دفعات مختلف تغییر در این فایلها ایجاد کنید تا به نتیجه مطلوب برسیم

در برنامه "Hello World!"  محتوای فایل activity_main.xml به صورت پیشفرض به صورت زیر خواهد بود


<LinearLayout  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"

  android:layout_width="match_parent"

  android:layout_height="match_parent" >

 

   <TextView android:layout_width="wrap_content"

    android:layout_height="wrap_content"

    android:layout_centerHorizontal="true"

    android:layout_centerVertical="true"

    android:padding="@dimen/padding_medium"

    android:text="@string/hello_world"

    tools:context=".MainActivity" />

 

این یک نمونه ساده از RelativeLayout است که ما آن را در فصل قبل به طور کامل شرح داده ایم

TextView در اندروید یک ابزار گرافیکی است که ما می توانیم در برنامه قرار دهیم

از خصوصیات این ابزار می توان به android:layout_width, android:layout_height اشاره کرد که می توان آنها را بر اساس نیاز تنظیم کنیم

@string به فایل strings.xml اشاره می کند که در پوشه res/values قرار دارد

@string/hello_world به متغیر hello اشاره می کند که در فایل strings.xml قرار دارد و محتوای آن "Hello World!" است

Running the Application:

خوب برنامه را اجرا نمایید برنامه ما ساخته شده است قبل از آن یک AVD  (ایملیتور) را بسازید

برنامه را از اکلیپس اجرا نمایید activity  را باز نمایید و   را از toolbar انتخاب کنید

در ادامه اجرای برنامه خود را مانند تصویر زیر تماشا کنید[/align]

 

 

 

]بله شما اولین برنامه خود را نوشیتید

مرحله به مرحله آموزش را دنبال نمایید

موفق باشید

www.p30droid.com

 

 

Android Hello World Example.pdf

Android Hello World Example.pdf

 

 

 

android:name=".MainActivity"

در خط بعدی android:label معرفی گشته است که متغیر های استفاده شده در اکتیویتی را اعلام می کنیم

نقل قول

android:label="@string/title_activity_main"

شما می توانید activity های مختلف را با استفاده از tagمعرفی نمایید

action  برای تعریف اولین اکتیویتی که در برنامه شما بالا می آید به کار می رود android.intent.action.MAIN

جهت launch کردن برنامه با دستگاه از این خط استفاده می گردد

از طریق آن آیکن برنامه شما launch می گردد android.intent.category.LAUNCHER

@string اشاره دارد به فایل strings.xml و @string/app_name اشاره می کند به متغیر app_name که در فایل strings.xml  مقدار دهی شده است

که در این مثال مقدار آن  "HelloWorld" است که نام اپلیکیشن می شود

در ادامه  تگهای دیگری را که می توان در manifest  و کامپوننت های قابل تعریف توضیح داده می شود[/align]

[align=right]

elements for activities

elements for services

elements for broadcast receivers

elements for content providers

فایل strings.xml در مسیر  res/values قرار دارد و شامل تمامی محتواهای متنی شما که در برنامه استفاده می کنید می باشد

به طور مثال نام دکمه ها ،برچسب ها و انواه مشابه آن در این فایل ذخیره می گردد

این فایل مسئول محتوای متنی خود می باشد

در ادامه  محتوای این فایل می تواند به صورت زیر باشد[/align]

    HelloWorld

    Hello world!

    Settings

    MainActivity

 

فایل R

در مسیر gen/com.example.helloworld/R.java فایلی وجود دارد که هر تغییری در برنامه چه در فایلهای جاوا و چه در فایلهای XML ایجاد می شود آنجا توسط اکلیپس اعمال می شود

در ادامه محتوای این فایل آورده شده است

یادآور می شوم هیچگونه تغییری در این فایل انجام ندهید زیرا ممکن است با مشکل مواجه شوید

/* AUTO-GENERATED FILE. DO NOT MODIFY.

 * This class was automatically generated by the

 * aapt tool from the resource data it found. It

 * should not be modified by hand.

 */

package com.example.helloworld;

public final class R {

  public static final class attr {

  }

  public static final class dimen {

    public static final int padding_large=0x7f040002;

    public static final int padding_medium=0x7f040001;

    public static final int padding_small=0x7f040000;

  }

  public static final class drawable {

    public static final int ic_action_search=0x7f020000;

    public static final int ic_launcher=0x7f020001;

  }

  public static final class id {

    public static final int menu_settings=0x7f080000;

  }

  public static final class layout {

    public static final int activity_main=0x7f030000;

  }

  public static final class menu {

    public static final int activity_main=0x7f070000;

  }

  public static final class string {

    public static final int app_name=0x7f050000;

    public static final int hello_world=0x7f050001;

    public static final int menu_settings=0x7f050002;

    public static final int title_activity_main=0x7f050003;

  }

  public static final class style {

    public static final int AppTheme=0x7f060000;

  }

}

 

فایل Layout  :

activity_main.xml یک Layout  است که در پوشه res/layout  قرار گرفته است

که زمان لود شدن اپلیکیشن از آن رابط های کاربری استفاده می کند

شما میتوانید به دفعات مختلف تغییر در این فایلها ایجاد کنید تا به نتیجه مطلوب برسیم

در برنامه "Hello World!"  محتوای فایل activity_main.xml به صورت پیشفرض به صورت زیر خواهد بود


 

  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"

  android:layout_width="match_parent"

  android:layout_height="match_parent" >

 

    android:layout_width="wrap_content"

    android:layout_height="wrap_content"

    android:layout_centerHorizontal="true"

    android:layout_centerVertical="true"

    android:padding="@dimen/padding_medium"

    android:text="@string/hello_world"

    tools:context=".MainActivity" />

[align=right]این یک نمونه ساده از RelativeLayout است که ما آن را در فصل قبل به طور کامل شرح داده ایم

TextView در اندروید یک ابزار گرافیکی است که ما می توانیم در برنامه قرار دهیم

از خصوصیات این ابزار می توان به android:layout_width, android:layout_height اشاره کرد که می توان آنها را بر اساس نیاز تنظیم کنیم

@string به فایل strings.xml اشاره می کند که در پوشه res/values قرار دارد

@string/hello_world به متغیر hello اشاره می کند که در فایل strings.xml قرار دارد و محتوای آن "Hello World!" است

Running the Application:

خوب برنامه را اجرا نمایید برنامه ما ساخته شده است قبل از آن یک AVD  (ایملیتور) را بسازید

برنامه را از اکلیپس اجرا نمایید activity  را باز نمایید و   را از toolbar انتخاب کنید

در ادامه اجرای برنامه خود را مانند تصویر زیر تماشا کنید[/align]

 

امولاتور اندروید

 

بله شما اولین برنامه خود را نوشیتید

مرحله به مرحله آموزش را دنبال نمایید

موفق باشید

www.p30droid.com

 

Android Hello World Example.pdf

Android Hello World Example.pdf

به اشتراک گذاری این پست


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

phonehello does not specify a android.test.InstrumentationTestRunner instrumentation or does not declare uses-library android.test.runner in its AndroidManifest.xml

آقا وقتی اجرا میگیرم از برنامه این پیغامو میده. شبیه ساز کار نمیکنه هر کار میکنم. به خدا داره دیوونم میکنه. لطفا کمکم کنید پروژه پایانیمه 1 ماه وقت دارم اپلیکیشن فروشگاه درست کنم

به اشتراک گذاری این پست


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

phonehello does not specify a android.test.InstrumentationTestRunner instrumentation or does not declare uses-library android.test.runner in its AndroidManifest.xml

آقا وقتی اجرا میگیرم از برنامه این پیغامو میده. شبیه ساز کار نمیکنه هر کار میکنم. به خدا داره دیوونم میکنه. لطفا کمکم کنید پروژه پایانیمه 1 ماه وقت دارم اپلیکیشن فروشگاه درست کنم

فکر کنم بجای پروژه Android Project شما یک پروژه تست اندروید ساخته اید Android Test Project 

یا در ویزارد Android Project تیک ایجاد پروژه تست هم زدید که الان مشکل شما همینه! بهتره یک بار دیگه با دقت بیشتر پروژه رو ایجاد کنید!

به اشتراک گذاری این پست


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سلاممن زمانی که پروژه خالی جدید می سازم خطا داره و اجرا نمیشه ! مشکل از چی می تونه باشه؟

به اشتراک گذاری این پست


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
سلام

توی لوگ کت رو ببینین چه خطایی میده

به اشتراک گذاری این پست


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
سلام

دوست عزیز از این که زیاد مشخص نمیشه از قسمت LogCat عکس بذار

به اشتراک گذاری این پست


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

چجوری باید logcat رو فعال کنم؟

به اشتراک گذاری این پست


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
از منوی window گزینه show view و بعد LogCat

به اشتراک گذاری این پست


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
ببین دوست عزیز خطا رو گفته کجاست

پوشه res و باز کن ببین کجای کد علامت قرمز خطا رو گذاشته.

انگار فایل R.java رو نمیشناسه

به اشتراک گذاری این پست


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

دوست عزیز فک کنم مشکل از ایمپورت نکردن فایل R باشه

توی همون کلاس MainActivity یه ctrl + F1 بزنین خودش واستون ایمپورت میکنه. روی اون ارور قرمز رنگی که تو اون کلاس هست هم کلیک کنین خودش واستون همین پیشنهادو میده

ایشالا که حل بشه

به اشتراک گذاری این پست


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مشکل از نصب sdk ها بود. حل شد. ممنون از همه دوستان.

به اشتراک گذاری این پست


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال نظر یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید نظر ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در انجمن ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری