کتابخانه تبدیل تاریخ میلادی به تاریخ شمسی

Omid Zakeri
توسط Omid Zakeri در کتابخانه های اندروید,
نحوه کار با این تقویم به این صورت است : اول یک ابجکت ازش می سازیم... CalendarTool calendarTool = new CalendarTool(); برای بدست آوردن تاریخ شمسی... calendarTool.getIranianYear() calendarTool.getIranianMonth() calendarTool.getIranianDay() برای بدست آوردن تاریخ میلادی... calendarTool.getGregorianYear() calendarTool.getGregorianMonth() calendarTool.getGregorianDay()  به صورت پیش فرض  تاریخ روز ست می شود.
حالا اگر بخوایم تغییری در تاریخ ایجاد کنیم : calendarTool.setIranianDate(yearPicker.getValue(), monthPicker.getValue(), dayPicker.getValue()); یا calendarTool.setGregorianDate(yearPicker.getValue(), monthPicker.getValue(),dayPicker.getValue());   CalendarTool.java    
  • 0 پاسخ