متفرقه

انجمن

  1. اپلیکیش های ایرانی

    در این بخش برنامه نویسان میتوانند اپلیکیش های نوشته شده توسط خود را معرفی کنند و توضیخاتی در مورد آن ارائه دهند.
    322
    ارسال
  2. برنامه نویسی

    مباحث مربوط به زبان های برنامه نویسی دیگه را میتوانید اینجا مطرح کنید
    477
    ارسال
  3. 576
    ارسال
  4. مباحث متفرقه

    مباحث غیر مرتبط با برنامه نویسی اندروید را در این انجمن مطرح نمایید
    739
    ارسال
  5. 224
    ارسال