وب سرویس

در این تالار مشکلات خود در زمینه اتصال به سرور بت استفاده از وب سرویس ها یا سوکت قرار میگیرند

116 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 2 پاسخ
  • 62 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 37 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 70 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 48 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 32 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 27 بازدید
  • 11 پاسخ
  • 99 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 82 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 77 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 47 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 38 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 63 بازدید
  • 13 پاسخ
  • 148 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 72 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 49 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 100 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 239 بازدید
  • 7 پاسخ
  • 150 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 53 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 1,025 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 111 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 247 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 166 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 119 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 108 بازدید