وب سرویس

در این تالار مشکلات خود در زمینه اتصال به سرور بت استفاده از وب سرویس ها یا سوکت قرار میگیرند

116 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 2 پاسخ
  • 48 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 29 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 41 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 38 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 27 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 19 بازدید
  • 11 پاسخ
  • 88 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 75 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 60 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 38 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 31 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 58 بازدید
  • 13 پاسخ
  • 134 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 68 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 42 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 91 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 223 بازدید
  • 7 پاسخ
  • 140 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 48 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 1,020 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 102 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 235 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 151 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 112 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 101 بازدید