وب سرویس

در این تالار مشکلات خود در زمینه اتصال به سرور بت استفاده از وب سرویس ها یا سوکت قرار میگیرند

117 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 15 پاسخ
  • 1,441 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 45 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 97 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 80 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 151 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 77 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 57 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 42 بازدید
  • 11 پاسخ
  • 161 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 115 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 123 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 80 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 62 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 93 بازدید
  • 13 پاسخ
  • 184 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 87 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 72 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 150 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 279 بازدید
  • 7 پاسخ
  • 197 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 76 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 1,053 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 153 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 289 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 206 بازدید