وب سرویس

در این تالار مشکلات خود در زمینه اتصال به سرور بت استفاده از وب سرویس ها یا سوکت قرار میگیرند

116 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 2 پاسخ
  • 67 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 45 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 104 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 57 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 38 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 31 بازدید
  • 11 پاسخ
  • 105 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 87 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 91 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 56 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 42 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 68 بازدید
  • 13 پاسخ
  • 153 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 73 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 53 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 108 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 253 بازدید
  • 7 پاسخ
  • 159 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 62 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 1,028 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 118 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 260 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 179 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 125 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 113 بازدید