وب سرویس

در این تالار مشکلات خود در زمینه اتصال به سرور بت استفاده از وب سرویس ها یا سوکت قرار میگیرند

116 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 2 پاسخ
  • 74 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 60 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 123 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 62 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 42 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 31 بازدید
  • 11 پاسخ
  • 113 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 92 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 105 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 64 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 44 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 72 بازدید
  • 13 پاسخ
  • 163 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 74 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 56 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 114 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 260 بازدید
  • 7 پاسخ
  • 166 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 63 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 1,032 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 124 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 264 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 181 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 130 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 115 بازدید