جستجو در انجمن

در حال نمایش نتایج برای برچسب های 'کتابخانه اندروید'.تنظیمات بیشتر جستجو

 • جستجو بر اساس برچسب

  برچسب ها را با , از یکدیگر جدا نمایید.
 • جستجو بر اساس نویسنده

نوع محتوا


برنامه نویسی اندروید | آموزش برنامه نویسی اندروید | آموزش اندروید

 • اندروید
  • ابزار های برنامه نویسی اندروید
  • آموزش برنامه نویسی اندروید
  • رفع مشکلات و سوالات
  • امنیت در اندروید
  • پروژه های اندروید
 • کاتلین (Kotlin)
  • آموزش های برنامه نویسی Kotlin
  • سوالات و رفع مشکلات Kotlin
 • React Native
  • آموزش React Native
  • آموزش Redux
  • رفع مشکلات و سوالات React Native
 • پشتیبانی اندروید
 • مباحث مرتبط با اندروید
  • ابزارها و سایتهای مفید
  • گرافیک موبایل
  • آموزش های ویدئویی
  • برنامه نویسی جاوا
 • تکنولوژی های اندروید
  • وب موبایل
  • توسعه اندروید با #C
  • توسعه اندروید با Basic4Android
 • متفرقه
  • اپلیکیش های ایرانی
  • برنامه نویسی
  • درخواست همکاری
  • مباحث متفرقه
  • مهارتهای فروش و بازاریابی
 • پشتیبانی محصولات مارکت
  • پرسش و پاسخ مرتبط با مارکت انجمن اندروید ایران
  • پشتیبانی مارکت پروژه های اندروید
  • پشتیبانی مارکت آموزش اندروید
  • پشتیبانی مارکت گرافیک موبایل
 • انجمن اندروید ایران
  • اخبار و اعلانات
  • اندروید Lollipop
  • صندوق پيشنهادات و انتقادات
  • اندروید marshmallow
  • تازه‌های دنیای کامپیوتر و فناوری
  • اندروید nougat
  • قوانین انجمن تخصصی اندروید ایران
  • اندروید Oreo

دسته ها

 • پروژه اندروید
  • سورس پروژه اندروید
  • کامپوننت های اندروید
  • کتابخانه های اندروید
 • آموزش اندروید
  • فیلم آموزشی کاربردی
  • مقالات آموزشی اندروید
 • گرافیک موبایل
  • قالب طراحی اپلیکیشن
 • اپلیکیشن های اندروید
  • کاربردی
  • کسب و کار
  • آموزش
  • کتاب‌ها و منابع
  • ویدئو و رسانه
  • بازی‌

تقویم ها

 • Community Calendar

4 نتیجه پیدا شد

 1. کتابخانه WindowImageView صفحه نمایش را به صورت یک background خاص نمایش می دهد همان طور که می بینید جلوه زیبا و حرفه ای به اپلیکیشن شما می دهد. ابتدا در قسمت build.gradle موارد زیر را اضافه کنید: repositories { maven { url "https://jitpack.io" } } dependencies { compile 'com.github.Bleoo:WindowImageView:1.0.2' } در قسمت xml. <io.github.bleoo.windowimageview.WindowImageView android:id="@+id/window_image_view" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="180dp" app:frescoEnable="false" app:src="@drawable/timg" /> و در قسمت کلاس مربوط اکتیویتی قسمت زیر را اضافه کنید: window_image_view.setFrescoEnable(true); window_image_view.setImageResource(R.drawable.timg); window_image_view.bindRecyclerView(recyclerView); راهنمایی و پشتیبانی : WindowImageView WindowImageView-master.zip
 2. MultiSnapRecyclerView کتابخانه ای با طراحی زیبا که به شما این امکان را می دهد لیست خود را به بهترین شکل و با طراحی فوق العاده طراحی کنید. ابتدا در قسمت Gradle مورد زیر را اضافه کنید: dependencies { implementation 'com.github.takusemba:multisnaprecyclerview:1.3.3' } قسمت xml <com.takusemba.multisnaprecyclerview.MultiSnapRecyclerView android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content" app:msrv_gravity="start" or center, end app:msrv_ms_per_inch="@dimen/normal_speed" // speed of scrolling through. app:msrv_snap_count="2" /> items to scroll over set layout manager LinearLayoutManager layoutManager = new LinearLayoutManager(this); multiSnapRecyclerView.setLayoutManager(layoutManager); multiSnapRecyclerView.setAdapter(adapter); multiSnapRecyclerView.setOnSnapListener(new OnSnapListener() { @Override public void snapped(int position) { // do something with the position of the snapped view } }); راهنما و پشتیبانی : MultiSnapRecyclerView MultiSnapRecyclerView-master.zip
 3. کتابخانه ای که شما می توانید هر کدام از ایتم های موجود در لیست خود را بین دیگر آیتم ها جابجا کنید یا به عبارتی با درگ کردن آیتم مکان و position آنها را تغییر دهید موارد زیر را در بخش dependency به پروژه خو اضافه کنید : // Required implementation "com.android.support:appcompat-v7:{latest version}' implementation "com.android.support:recyclerview-v7:{latest version}' // RecyclerViewHelper implementation 'com.github.nisrulz:recyclerviewhelper:{latest version}' build.gradle allprojects { repositories { google() jcenter() } } آداپتر مورد نظر برای لیست به صورت زیر ی باید: public class MyAdapter extends RecyclerView.Adapter<MyAdapter.ItemViewHolder> implements RVHAdapter { ... @Override public boolean onItemMove(int fromPosition, int toPosition) { swap(fromPosition, toPosition); return false; } @Override public void onItemDismiss(int position, int direction) { remove(position); } public class ItemViewHolder extends RecyclerView.ViewHolder implements RVHViewHolder { ... @Override public void onItemSelected(int actionstate) { System.out.println("Item is selected"); } @Override public void onItemClear() { System.out.println("Item is unselected"); } } // Helper functions you might want to implement to make changes in the list as an event is fired private void remove(int position) { dataList.remove(position); notifyItemRemoved(position); } private void swap(int firstPosition, int secondPosition) { Collections.swap(dataList, firstPosition, secondPosition); notifyItemMoved(firstPosition, secondPosition); } } public class MainActivity extends AppCompatActivity { RecyclerView myrecyclerview; ArrayList<String> data; MyAdapter adapter; @Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.activity_main); myrecyclerview = (RecyclerView) findViewById(R.id.rv_fruits); data = new ArrayList<>(); data.add("Apple"); ... data.add("Fig"); // Setup your adapter adapter = new MyAdapter(data); // Setup myrecyclerview.hasFixedSize(); myrecyclerview.setLayoutManager(new LinearLayoutManager(this)); myrecyclerview.setAdapter(adapter); // Setup onItemTouchHandler to enable drag and drop , swipe left or right ItemTouchHelper.Callback callback = new RVHItemTouchHelperCallback(adapter, true, true, true); ItemTouchHelper helper = new ItemTouchHelper(callback); helper.attachToRecyclerView(myrecyclerview); // Set the divider in the recyclerview myrecyclerview.addItemDecoration(new RVHItemDividerDecoration(this, LinearLayoutManager.VERTICAL)); // Set On Click Listener myrecyclerview.addOnItemTouchListener(new RVHItemClickListener(this, new RVHItemClickListener.OnItemClickListener() { @Override public void onItemClick(View view, int position) { String value = "Clicked Item " + data.get(position) + " at " + position; Log.d("TAG", value); Toast.makeText(MainActivity.this, value, Toast.LENGTH_SHORT).show(); } })); } } پشتیبانی recyclerviewhelper recyclerviewhelper-develop.zip
 4. ابتدا کتابخانه vitamio را به عنوان به عنوان یک کتابخانه به محیط توسعه خود اضافه کنید.این کتابخانه در این لینک قابل دریافت است: https://github.com/yixia/VitamioBundle باید توجه کنید که پس از دانلود شما قسمتی که فولدری به نام vitamio دارد را برای این آموزش نیاز دارید. سپس یک پروژه به نام VitamioVideo ایجاد کرده و در کد های زیر را به ترتیب در فایل ایکس ام ال و سپس در اکتیویتی می نویسیم. main.xml : <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent" android:orientation="vertical"> android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content" android:gravity="center" android:orientation="horizontal"> android:id="@+id/surface_view" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content"/> که در آن ک ویدیو ویو از کلاس io.vov.vitamio.widget.VideoView در آن قرار دارد. سپس در اکتیویتی VitamioVideoActivity: package com.VitamioVideo; import io.vov.vitamio.LibsChecker; import io.vov.vitamio.MediaPlayer; import io.vov.vitamio.widget.MediaController; import io.vov.vitamio.widget.VideoView; import android.app.Activity; import android.os.Bundle; import android.text.TextUtils; import android.view.View; import android.widget.Toast; public class VitamioVideoActivity extends Activity { private String pathToFileOrUrl = "http://hw14.asset.aparat.com/aparat-video/1d7288ace5ce9cc812f6cf5b99d2b8b62642090-360p__87605.mp4"; private VideoView mVideoView; @Override public void onCreate(Bundle icicle) { super.onCreate(icicle); if ( !LibsChecker.checkVitamioLibs(this)) return; setContentView(R.layout.main); mVideoView = (VideoView) findViewById(R.id.surface_view); if (pathToFileOrUrl == "") { Toast.makeText(this, "Please set the video path for your media file", Toast.LENGTH_LONG).show(); return; } else { /* * Alternatively,for streaming media you can use * mVideoView.setVideoURI(Uri.parse(URLstring)); */ mVideoView.setVideoPath(pathToFileOrUrl); mVideoView.setMediaController(new MediaController(this)); mVideoView.requestFocus(); mVideoView.setOnPreparedListener(new MediaPlayer.OnPreparedListener() { @Override public void onPrepared(MediaPlayer mediaPlayer) { // optional need Vitamio 4.0 mediaPlayer.setPlaybackSpeed(1.0f); } }); } } public void startPlay(View view) { if ( !TextUtils.isEmpty(pathToFileOrUrl)) { mVideoView.setVideoPath(pathToFileOrUrl); } } public void openVideo(View View) { mVideoView.setVideoPath(pathToFileOrUrl); } } که در آن یک شی از ویدیو ویو ویتامیو ساخته و به ایکس ام ال پیوند داده شده است و سپس کار های لازم و اولیه برای دکمه های پلیر انجام شده و سپس url فایلی که باید آنلاین پخش شود را به ویدیو ویو نسبت داده.سپس ویدیو ویو با کمک لیستنر به محض آماده شدن اولیه فایل را پخش می کند. در فایل منیفست برنامه نیز باید تغییراتی انجام داد که در زیر شاهد آن خواهیم بود : <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> package="com.VitamioVideo" android:versionCode="1" android:versionName="1.0" > android:icon="@drawable/ic_launcher" android:label="@string/app_name" > android:name=".VitamioVideoActivity" android:label="@string/app_name" > android:name="io.vov.vitamio.activity.InitActivity" android:configChanges="orientation|screenSize|smallestScreenSize|keyboard|keyboardHidden|navigation" android:launchMode="singleTop" android:theme="@android:style/Theme.NoTitleBar" android:windowSoftInputMode="stateAlwaysHidden" /> علاوه بر دسترسی های لازم که قرار داده شده است اکتیویتی آماده سازی اولیه یا مقدار دهی اولیه کامپوننت ویتامیو نیز خود نمایی می کند. این نکته را در نظر داشته باشید که بجای یک ویدیو آنلاین شما می توانید یک ویدیو آفلاین را هم پخش کنید. سپس می توانید را اجرا کردن برنامه نتیجه حاصله را ببینید و از این پلیر قدرتمند لذت ببرید. امیدواریم این آموزش موثر واقع شود و تاثیری حتی کوچک در پیشرفت شما دوستان ایفا کند.