Toobar در اندروید 5

Farzad Sarseifi
توسط Farzad Sarseifi در آموزش اندروید 5,
اندروید 5 دوباره با تغییرات جدید ToolBar در اندروید 5 به جای اکشن بار اندروید 4 عرضه شده است تا بتواند محدودیت های موجود را از میان بردارد و بتواند راهکاری جذاب و حرفه ای را در اختیار توسعه دهندگان قرار دهد.از این رو در این آموزش سعی داریم به طور خیلی ساده طریقه استفاده از Toolbar را خدمتتان تقدیم نماییم. برای استفاده از Toobar اگر قصد دارید اندروید های پاییتر را هم پشتیبانی کند میبایستی که از AppCompact استفاده کنید که بطور خلاصه V7 خوانده میشود. استایل های اندروید بطور پیشفرض Dark و Light میباشند ولی بطور معمولی استایل Light بیشتر در Material Deisgn مورد استفاده قرار میگیرد. ابتدا استایل مورد نظر را در مسیر زیر قرار دهید : values/themes.xml:
   <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <resources> <color name="colorPrimary">@color/red_500</color> <color name="colorPrimaryDark">#f21f49</color> <color name="colorAccent">#FF4081</color> </resources>        در Layout میبایستی تگ مربوط به Toolbar را وارد نماییم. <Toolbar android:id=”@+id/my_awesome_toolbar” android:layout_height=”wrap_content” android:layout_width=”match_parent” android:minHeight=”?attr/actionBarSize” android:background=”?attr/colorPrimary” /> فراخوانی Toolbar در اکتیویتی: @Override public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.blah); Toolbar toolbar = (Toolbar) findViewById(R.id.my_awesome_toolbar); setSupportActionBar(toolbar); }     نکته:حتما اکتیویتی باید از ActionbarActivity ارث بری کند تا بتوانید از AppCompact استفاده کنید. dependencies {     compile "com.android.support:appcompat-v7:21.0.+" }   هدیه دومین سالگرد انجمن برنامه نویسی اندروید اندروید 5 دوباره با تغییرات جدید.pdf      
  • 20 پاسخ