Webview در اندروید

Farzad Sarseifi
توسط Farzad Sarseifi در آموزش های اندروید,
webview یکی از ویجت های اندروید میباشد که برای ساخت و مدیریت مرورگرهای داخلی در اپلیکیشن های اندروید بکار میرود. برای استفاده از این ویجت باید ابندا در فایل xml خود آن را تعریف کنیم : File : res/layout/main.xml <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  <WebView android:id="@+id/webView1"  android:layout_width="fill_parent"  android:layout_height="fill_parent"/>   بعد از تعریف آن و اختصاص دادن ID به آن.باید در اکتیوتی خود نیز آن را تعریف کرده و با آن کار کنیم : File : WebViewActivity.java package com.p30droid.android; import android.app.Activity; import android.os.Bundle; import android.webkit.WebView; public class WebViewActivity extends Activity { private WebView webView; public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.webview); webView = (WebView) findViewById(R.id.webView1); webView.getSettings().setJavaScriptEnabled(true); webView.loadUrl("http://www.google.com"); }   کار بدین راحتی بود و توانستیم وب سایت گوگل را باز کنیم.      
  • 7 پاسخ