ساخت صفحه شفاف در اندروید

Razieh Shahraki
توسط Razieh Shahraki در آموزش های اندروید,
برای ساخت صفحه شفاف روی پوشه Values راست کلیک کرده و یک فایل xml ایجاد می کنیم و کد زیر را در آن قرار می دهیم. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <resources> <style name="Theme.Transparent" parent="android:Theme"> <item name="android:windowIsTranslucent">true</item> <item name="android:windowBackground">@android:color/transparent</item> <item name="android:windowContentOverlay">@null</item> <item name="android:windowNoTitle">true</item> <item name="android:windowIsFloating">true</item> <item name="android:backgroundDimEnabled">false</item> </style> </resources> وارد فایل manifest.xml می شویم و قطعه کد زیر را در تگ اکتیویتی قرار می دهیم. android:theme="@style/Theme.Transparent" در فایل xml  برنامه تصویری با پس زمینه شفاف(PNG) قرار دهید و برنامه را اجرا کنید.  خروجی برنامه به صورت زیر است.    
  • 10 پاسخ