آموزش گوگل مپ ورژن 2 در اندروید

Razieh Shahraki
توسط Razieh Shahraki در آموزش های اندروید,
همانگونه که در جریان قرار گرفته اید در 18 مارس 2013 ورژم دوم گوگل مپ  معرفی شد که دارای ویژگی های بسیاری بهتری نسبت به ورژن قبلی است. مانند پیدا کردن سریعتر موقعیت کاربر که بستگی به اینکه این موقعیت از GPS بدست امده یا WIFI و یا mobile data (موبایل دیتا) متغیر میباشد. GPS دقیق است  و بهترین نتیحه را برمیگرداند ولی عیب آن مصرف زیاد باطری دیوایس و کند بودن میباشد و غیر فعال بودن در مکان های سرپوشیده میباشد.اما WIFI ضعیفترین و غیر دقیق ترین نتیجه را برمیگرداند ولی خوبی آن مصرف کم باطری میباشد. مراحل مورد نیاز برای انجام پروژه: 1-      ایجاد برنامه جدید(کامپایل با  Google Api) 2-      وارد کردن کتابخانهGoogle Play Services 3-       دریافت اثر انگشت SHA1 شما 4-       دریافت mapKey خود را با استفاده از SHA1 5-       اصلاح AndroidManifest.xml برنامه اندرویدی جدیدی ایجاد کنید. [align=center]http://www.codeproject.com/KB/android/614946/01.jpg[/img][/align] وارد کردن کتابخانهGoogle Play Services 1-    کتابخانه google play services خود را که در مسیر زیر است پیدا کنید.  ....\android-sdk\adt-bundle-windows-x86_64-20130522\adt-bundle-windows-x86_64-20130522\sdk\extras\google   و آن را به Workspace خود انتقال دهید. 2-    کتابخانه را به محیط Eclipse وارد کنید.( File\Import\Existing Android Code Into Workspace ) [align=center]http://www.codeproject.com/KB/android/614946/02.jpg[/img][/align] کتابخانه Google Play Services  را به روش زیر به پروژه خود اضافه کنید . روی پروژه کلیک راست  کرده سپس گزینه properties را انتخاب کنید به تب اندروید رفته و روی دکمه add کلیک کنید فقط کتابخانه Google Play Services را اضافه کرده و ok کنید. [align=center]http://www.codeproject.com/KB/android/614946/030.jpg[/img][/align] دریافت اثر انگشت SHA1 شما به مسیر زیر بروید: Window\Preferences   Android\Build اثر انگشت خود را پیدا کرده و کپی کنید. [align=center]http://www.codeproject.com/KB/android/614946/05.jpg[/img][/align] به پنجره کنسول  Google Apis بروید. [align=center]http://www.codeproject.com/KB/android/614946/06.jpg[/img][/align] پروژه جدیدی ایجاد کنید. [align=center][/align] گزینه Google Maps Android API V2 را فعال کنید. [align=center][/align] روی Create New Android Key کلیک کنید. [align=center]http://www.codeproject.com/KB/android/614946/09.jpg[/img][/align] SHA1 را وارد کنید و بعد از آن ; و نام پکیج برنامه. [align=center]http://www.codeproject.com/KB/android/614946/10.jpg[/img][/align] اصلاح فایل AndroidManifest.xml  1-    اضافه کردن تگ زیر قبل از تگ
  android:name="com.example.osman.permission.MAPS_RECEIVE" android:protectionLevel="signature"/> android:glEsVersion="0x00020000" android:required="true"/>   2-    اضافه کردن کد زیر قبل از تگ android:name="com.google.android.maps.v2.API_KEY" android:value="YOUR_KEY"/>   و MainActivity شما مانند  کد زیر باشد.
  import android.os.Bundle; import android.app.Activity; import android.support.v4.app.FragmentActivity; import android.view.Menu; public class MainActivity extends FragmentActivity { @Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.activity_main); } }   برای استفاده از نشانگر در نقشه از کد زیر در فایلMainActivity استفاده کنید.
  GoogleMap googleMap; googleMap = ((SupportMapFragment)(getSupportFragmentManager().findFragmentById(R.id.map))).getMap(); LatLng latLng = new LatLng(-33.796923, 150.922433); googleMap.setMapType(GoogleMap.MAP_TYPE_NORMAL); googleMap.addMarker(new MarkerOptions() .position(latLng) .title("My Spot") .snippet("This is my spot!") .icon(BitmapDescriptorFactory.defaultMarker(BitmapDescriptorFactory.HUE_AZURE))); googleMap.getUiSettings().setCompassEnabled(true); googleMap.getUiSettings().setZoomControlsEnabled(true); googleMap.animateCamera(CameraUpdateFactory.newLatLngZoom(latLng, 10));  
  • 34 پاسخ