پخش فیلم و موسیقی در اندروید با Videoview

Farzad Sarseifi
توسط Farzad Sarseifi در آموزش های اندروید,
یکی از کارهایی که در بیشتر اپلیکیشن های اندرویدی ممکن است با آن مواجه شویم پخش فیلم و موسیقی میباشد. در این آموزش قصد داریم به روشهای پلی کردن ویدئو در اندروید بپردازیم. در اندروید ابزارهای زیادی برای اینکار وجود دارد که میتوان به مهمترین های آن مانند Videoview و MediaPlayer اشاره کرد. در این آموزش به Videoview میپردازیم، که ابزاری واقعا قدرتمند در اندروید هستش. خب برای شروع باید یک فایل xml را طراحی کنیم و ویجت Videoview را در آن قرار دهیم:
  <VideoView android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent" android:id="@+id/videoView" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent" />   سپس در اکتیویتی اصلی خود کارهای زیر را بدین صورت انجام دهیم : در این مثال ، یک ویدئو از طریق sdcard پلی میشود. VideoView videoView = (VideoView)findViewById(R.id.VideoView); videoView.setVideoPath("/sdcard/blonde_secretary.3gp"); videoView.start();   اگر قصد دارید که از طریق Url یک فایل را پلی کنید باید از این روش استفاده کنید :
  String _uri="http://192.168.10.10/video/1.mp4" _videoview.setVideoURI(Uri.parse(uri));   Manifest <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />  
  • 3 پاسخ