ارسال اطلاعات بین اکتیویتی ها در اندروید

Farzad Sarseifi
توسط Farzad Sarseifi در آموزش های اندروید,
برای ارسال اطلاعات از یک اکتیوینی دیگر باید بدین روش اعمال کنیم،مثلا وقتی روی دکمه ای کلیک شد ، به صفحه مورد نظر رفته و اطلاعات همراه با آن intent فرستاده میشود. در این نمونه مثال دو مقدار  url و name که رشته ای هستند برای صفحه بعد فرستاده میشود Intent i = new Intent(getApplicationContext(), list.class); i.putExtra("url", txt_url.getText());    i.putExtra("name", txt_name.getText());    startActivity(i);   سپس باید در صفحه وارد شده مقداری که ارسال شده است را بگیریم :     Bundle extras = getIntent().getExtras(); if (extras != null) {    _url = extras.getStringurl        _name = extras.getString("name");}    
  • 3 پاسخ