Spinner در اندروید(منوی باز شونده)

Farzad Sarseifi
توسط Farzad Sarseifi در آموزش های اندروید,
Spinner  یکی از ویجت های کاربردی و پراستفاده در برنامه های اندرویدی میباشد و بصورت یک منوی بازشونده عمل میکند که میتوانید یک یا چند آیتم را انتخاب کنید. به روش های مختلف میتوانید در Spinner آیتم اضافه کنید مثلا ارایه،xml ،دیتابیس ,..... میتوانید ویجت خود را کنترل نمایید در این تاپیک کلیه روش ها مورد استفاده قرار میگیرند.برای شروع از آرایه استفاده میکنیم 1-لود کردن آرایه در Spinner : ابتدا باید در XML آن را تعریف کنیم: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>    <LinearLayout android:layout_width="fill_parent"     android:layout_height="fill_parent"     android:orientation="vertical" >           <Spinner android:id="@+id/spinner1"         android:layout_width="match_parent"         android:layout_height="wrap_content"         /> </LinearLayout> سپس در اکتیویتی خود باید لیستی  را تعریف کرده  و در Adapter قرار دهیم: Spinner spinner1 = (Spinner) findViewById(R.id.spinner2);     List list = new ArrayList();     list.add("Android");     list.add("BADA");    list.add("Tizen");     ArrayAdapter dataAdapter = new ArrayAdapter(this,         android.R.layout.simple_spinner_item, list);     dataAdapter.setDropDownViewResource(android.R.layout.simple_spinner_dropdown_item);     spinner1.setAdapter(dataAdapter);      
  • 3 پاسخ